Program studiów

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Specjalność: Urządzanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni

Forma studiów:  niestacjonarne
Specjalność: Urządzanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni podyplomowe
Specjalność: Urządzanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni w zakresie studiów podyplomowych
Specjalność: Urządzanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Lp.Nazwa przedmiotu/ koordynator przedmiotuLiczba punktów ECTSForma zaliczeniaLiczba godzin dydaktycznych

ogółem

z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego

samodzielna praca studenta

Ogółem

w tym:  zajęcia zorganizowane

wykłady

ćwiczenia

1.

Gleby  terenów zieleni (Gleby pod tereny zieleni)

dr hab. inż. M Orzechowski

2

0,5

1,5

Z

10

3

7

2.

Organizacja i bezpieczeństwo pracy

dr  inż. I. Cymes

2

0,5

1,5

Z

8

2

6

3.

Drzewa i krzewy

dr inż. B. Płoszaj - Witkowska

6

1

5

E

24

8

16

4.

Zasady kształtowania przestrzeni

prof. dr hab. K. Młynarczyk

5

1

4

Z

26

10

16

5.

Nawożenie roślin

prof.  hab. S. Sienkiewicz

3

0,5

2,5

Z

12

6

6

6.

Eksploatacja maszyn i narzędzi

dr inż. P. Markowski

2

0,5

1,5

Z

10

4

6

7.

Choroby roślin ozdobnych

prof. dr hab. T. Kurowski

4

1

3

Z

15

6

9

8.

Systemy nawadniające

dr  inż. I. Cymes

2

0,5

1,5

Z

8

4

4

9.

Szkodniki roślin ozdobnych

dr hab. B. Kordan, prof. UWM

4

1

3

Z

15

6

9

Liczba pkt ECTS i  godzin dydaktycznych w I semestrze  

30

6,5

23,5

x

128

49

79

1.

Gospodarowanie drzewostanem (Cięcie i formowanie roślin)

prof. dr hab. M. Kosmala

3

0,5

2,5

Z

12

4

8

2.

Szkółkarstwo

dr hab. J. Kopytowski, prof. UWM

3

0,5

2,5

Z

12

4

8

3.

Rośliny zielne

dr inż. B. Płoszaj- Witkowska

7

1,5

5,5

E

34

10

24

4.

Zakładanie i pielęgnacja trawników

prof. dr hab. K. Grabowski

3

0,5

2,5

Z

15

5

10

5.

Regulacja zachwaszczenia

prof. dr hab. T. Banaszkiewicz

2

0,5

1,5

Z

10

4

6

6.

Urządzania obiektów architektury krajobrazu

dr inż. M. Antolak, arch. kraj.

7

1,5

5,5

E

34

12

22

7.

Kalkulacja kosztów

dr inż. I. Cymes

2

0,5

1,5

Z

8

2

6

8.

Ogrody specjalne

dr hab. A. Francke

3

0,5

2,5

Z

11

3

8

Liczba pkt ECTS i  godzin dydaktycznych w  II semestrze  

30

6

24

x

136

44

92

Liczba pkt ECTS/ godz. dyd.   (ogółem)

60

12,5

47,5

x

264

93

171

Wszelkich informacji udzielają: