Kontakt

Kierownik

dr inż. Beata Płoszaj - Witkowska
tel. 508 109 060

Zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami proszę kierować na adres:

Katedra Ogrodnictwa UWM w Olsztynie,
10-957 Olsztyn
ul. Prawocheńskiego 21 pokój 2.
tel. 89 523 34 50

lub drogą elektroniczną:
e-mail: beata.ploszaj@uwm.edu.pl

Wszelkich informacji udzielają: