Rekrutacja

Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia podyplomowe, a następnie przesłanie następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z IRK,
  • kwestionariusz osobowy (str. int),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów
  • dwie fotografie 37/52 mm podpisane na odwrocie
  • kserokopia dowodu osobistego 

Zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami proszę kierować na adres:

Katedra Ogrodnictwa UWM w Olsztynie,

10-957 Olsztyn
ul. Prawocheńskiego 21

pokój 2. tel. 89 523 34 50

lub drogą elektroniczną: e-mail: beata.ploszaj@uwm.edu.pl

 

nr subkonta II edycji studiów podyplomowych "Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni": 20.410.023-500 
nr konta bankowego do wpłat: 50 1030 1986 2800 0000 2041 0023

 

Wszelkich informacji udzielają: