Ochrona środowiska

Przedmioty obligatoryjne na studiach drugiego stopnia:

  • Kształtowanie i ochrona krajobrazu