Dydaktyka

   Absolwent architektury krajobrazu nabywa umiejętności pozwalających na wykonywanie szeregu dokumentacji zwiazanych ze zrównoważonym  planowaniem krajobrazu, jego rewaloryzacją oraz konserwacją. Uzyskuje także wiedzę niezbędną do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin związanych z projektowaniem przestrzeni zarówno miejskiej jak i wiejskiej. Jest przygotowany do pracy w zespołach jednostek samorządowych i rządowych opracowujących dokumenty mające wpływ na krajobraz a także do pracy w jednostkach opracowujących i realizujących projekty obiektów architektury krajobrazu. Kończąc ten kierunek posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych oraz sztuk pieknych. Jest przygotowany do prowadzenia inwentaryzacji obiektów architektury krajobrazu oraz zieleni im towarzyszącej wraz z niezbedną oceną ich stanu, także obiektów zabytkowych. Jest również przygotowany do kierowania i pełnienia nadzoru nad pracami związanymi z realizacją projektów dotyczących architektury krajobrazu oraz ich pielęgnowaniem.