Architektura krajobrazu

Przedmioty obligatoryjne na studiach pierwszego stopnia:

 • Historia sztuki (I rok)
 • Rysunek (I rok)
 • Zasady projektowania (I rok)
 • Rzeźba (I rok)
 • Projektowanie zintegrowane (II rok)
 • Zbiorowiska roślinne (II rok)
 • Geografia turystyczna (II rok)
 • Projektowanie krajobrazowe (III rok)
 • Historia sztuki ogrodowej (III rok)
 • Konserwacja i rewaloryzacja krajobrazu (III rok)
 • Projektowanie komputerowe (III rok)
 • Seminarium inżynierskie (III-IV rok)

Przedmioty fakultatywne na studiach pierwszego stopnia:

 • Najsłynniejsze ogrody świata
 • Projektowanie obiektów architektury krajobrazu
 • Krajoznawstwo

Przedmioty obligatoryjne na studiach drugiego stopnia:

 • Historia i teoria kształtowania przestrzeni
 • Ruralistyka
 • Urbanistyka
 • Projektowanie urbanistyczne i ruralistyczne
 • Ochrona krajobrazu
 • Zarys architektury i urbanistyki
 • Seminarium magisterskie

Przedmioty fakultatywne na studiach drugiego stopnia:

 • Kształtowanie krajobrazu stylowego i zabytkowego
 • Projektowanie konserwatorskie