Historia

Nasza jednostka istnieje od grudnia 1997 roku. W utworzonym wówczas Zakładzie Agroturystyki i Kszałtowania Terenów Zieleni zajmowaliśmy się edukacją i badaniami dotyczącymi turystyki wiejskiej, jak i zagadnieniami z zakresu urządzania terenów zieleni. Istotnym przedsięwzięciem było przygotowanie oferty kształcenia dla przyszłych architektów krajobrazu.

W 2003 roku powstała Katedra, która otrzymała obecną nazwę. Aktualnie w Katedrze pracuje kilkunastu pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy z pasją rozwijają zainteresowania związane z architekturą krajobrazu i agroturystyką. Ważnym wyzwaniem dla całej kadry jest wspieranie studentów w rozwoju ich umiejętności projektowania i zamiłowań w zakresie turystyki.

 

Zapraszamy!