Kontakt

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

ul. Oczapowskiego 8,  10-719 Olsztyn

tel.: +48 89 523 33 16,  fax.: +48 89 523 48 31

dziekanat.ksr@uwm.edu.pl

Administrator strony internetowej: Stefan Grzegorczyk

 

Obiekty wydziału

  • A - Przystanek autobusowy
  • R - Rektorat Uniwersytetu
  • D - Dziekanat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  • 1 - Katedra Mikrobiologii, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów, Katedra Agroekosystemów, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
  • 2 - Katedra Chemii, Katedra Chemii Środowiska, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny
  • 3 - Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska
  • 4 - Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu
  • 5 - Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, Katedra Architektury Krajobrazu
  • 6 - Katedra Ogrodnictwa