Katedry

 

Katedra Agroekosystemów

kierownik: prof. dr hab. Marek Marks

Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu

kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Jankowski

Katedra Architektury Krajobrazu

kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk

Katedra Chemii

kierownik: dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM

Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska

kierownik: prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz

Katedra Chemii Środowiska

kierownik: prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

kierownik: prof. dr hab. Bożena Kordan

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów

kierownik: dr hab. Sławomir Smólczyński

Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska

kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa

kierownik: prof. dr hab. Józef Tworkowski

Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu

kierownik: dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM

Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni

kierownik: prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk

Katedra Mikrobiologii

kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

Katedra Ogrodnictwa

kierownik: dr hab. Anna Francke

Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny

kierownik: dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM