Komisje. Pełnomocnicy Dziekana

Komisja Rozwoju Wydziału i Finansów

Przewodniczącyprof. dr hab. Józef Tworkowski
Członkowie:
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału
 • Prodziekani

                

Komisja ds. Kadrowych i Konkursowych

Przewodniczącyprof. dr hab. Stefan Grzegorczyk
Członkowie:
 • prof. dr hab. Kazimierz Grabowski
 • prof. dr hab. Marek Marks
 • prof. dr hab. Wojciech Sądej
 • dr hab. Bogdan Dubis
 • dr hab. Sławomir Krzebietke
 • dr Jolanta Paprocka – przedstawiciel ZNP
 • dr hab.Sławomir smólczyński - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 • kierownik katedry, której dotyczy konkurs w sprawie zatrudnienia

                                

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Przewodniczącyprof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk
Członkowie:
 • prof. dr hab. Tomasz Kurowski
 • prof. dr hab. Józef Tworkowski
 • prof. dr hab. Lech Smoczyński
 • dr hab. Jan Kopytowski, prof. UWM
 • dr hab. Magdalena Jastrzębska
 • dr Agata Borowik
 • dr Adam Okorski
 • dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska  - przedstawiciel ZNP
 • przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 • przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Bartłomiej Porzuc

                              

Komisja Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Przewodniczącyprof. dr hab. Mariusz Stolarski
Członkowie:
 • dr hab. Urszula Wachowska, prof. UWM
 • dr hab. Andrzej Klasa
 • dr hab. Elżbieta Suchowilska
 • dr hab. Danuta Zielińska

 

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

Przewodnicząca: prof. dr hab. Bożena Kordan

 Podkomisja ds. kierunku Rolnictwo
Przewodnicząca

dr hab. inż. Jadwiga Wierzbowska, prof. UWM

Członkowie:
 • prof. dr hab. Marian Wiwart
 • dr hab. inż. Magdalena Jastrzębska
 • dr hab. Piotr Bórawski
 • Janusz Juniewicz – przedstawiciel studentów
  Podkomisja ds. kierunku Leśnictwo
Przewodniczący dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM
Członkowie:
 • dr inż. Agnieszka Bęś
 • dr Marta Damszel
 • dr Anna Zawadzka
 • Magdalena Przyborowska – przedstawicielka studentów
  Podkomisja ds. kierunków Ochrona środowiska, Gospodarowanie surowcami
odnawialnymi i mineralnymi, Odnawialne źródła energii
Przewodnicząca dr hab. inż. Ewa Dragańska
Członkowie:
 • prof. dr hab. inż. Jadwiga Wyszkowska
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski
 • dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek
 • dr inż. Kazimierz Warmiński
 • Ewelina Ziółko - przedstawicielka studentów
 • Martyna Trzcińska - przedstawicielka studentów
  Podkomisja ds. kierunków Architektura krajobrazu, Ogrodnictwo
Przewodnicząca

 dr inż. arch. Wiesława Gadomska

Członkowie:
 • dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska
 • dr inż. arch. kraj. Marta Akincza
 • dr hab. inż. Anna Franke
 • Joanna Wójcik - przedstawicielka studentów
 • Aleksandra Kępczyńska - przedstawicielka studentów
  Podkomisja ds. studiów podyplomowych
Przewodniczący prof. dr hab. Tomasz Kurowski
Członkowie:
 • dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek
 • dr hab. inż. Arkadiusz Stępień
 • dr hab. inż. Stanisław Bielski
 • dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

 

Wydziałowy zespół ds. przeglądu warunków pracy

Przewodniczącydr inż. Wojciech Truszkowski - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy
Członkowie
 • dr inż. Piotr Żarczyński – Przedstawiciel Dziekana
 • mgr inż. Mieczysław Grzyb – Przedstawiciel BHP
 • Piotr Zalewski – Przedstawiciel Służb Technicznych
 • dr hab. inż. Sławomir Smólczyński – Solidarność
 • dr hab. inż. Andrzej Klasa – ZNP
 • mgr inż. Danuta Szyndler – Przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.
 • mgr inż. Kazimierz Konowalski – Przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami

 

Wydziałowy Koordynator ERASMUS – dr hab. Andrzej Żołnowski

Wydziałowy Koordynator sieci informatycznej – prof. dr hab. Mariusz Stolarski

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – dr inż. Wojciech Truszkowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych  - dr hab. Arkadiusz Bieniek

Pełnomocnik Dziekana - Wydziałowy Opiekun studentów niepełnosprawnych – prof. dr hab. Bożena Kordan

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów anglojęzycznych – dr inż. Marta Akincza

Koordynator Wydziałowego Obiegu Informacji  - prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk