Rada Dziekańska

Przewodniczący Rady  - Prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski – Prodziekan ds. kształcenia, Kierownik Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu,
 2. Prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz – Prodziekan ds. studenckich, Kierownik Katedry Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska,
 3. Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska – Przewodniczący Rady Naukowej, dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo
 4. Prof. dr hab. Jadwiga Wierzbowska – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo,
 5. Prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk – Kierownik Katedry Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni,
 6. Prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk – Kierownik Katedry Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska
 7. Prof. dr hab. Tomasz Kurowski – Kierownik Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej,
 8. Prof. dr hab. Marek Marks – Kierownik Katedry Agroekosystemów, 
 9. Prof. dr hab. Lech Smoczyński – Kierownik Katedry Chemii,
 10. Prof. dr hab. Józef Tworkowski – Kierownik Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa,
 11. Prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska – Kierownik Katedry Mikrobiologii,
 12. Prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski – Kierownik Katedry Chemii Środowiska,
 13. Dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM – Kierownik Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu,
 14. Dr hab. Jacek Olszewski, Prof. UWM – Kierownik Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego,
 15. Dr hab. Anna Francke – Kierownik Katedry Ogrodnictwa,
 16. Dr hab. Sławomir Smólczyński – Kierownik Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów,
 17. Mgr inż. Joanna Mańkowska – Kierownik dziekanatu,
 18. Adrian Januczuk – Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studenckiego,
 19. Dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska – Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 20. Mgr inż. Jolanta Fiedoruk – Przedstawiciel Niezależnego Zawodowego Związku Zawodowego „Solidarność”.