Studia podyplomowe "Gospodarowanie odpadami"

Zapraszamy na studia podyplomowe "Gospodarowanie odpadami". 

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub osób mających styczność z problematyką odpadów w ramach wykonywanych obowiązków służbowych, m.in.:

  • kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla oraz pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach z branży wywozu i unieszkodliwiania odpadów;
  • przedstawicieli samorządów gminnych i terytorialnych;
  • osób wykonujących zadania organów administracji publicznej;
  • przedstawicieli firm i zakładów działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki komunalnej;
  • podmiotów korzystających ze środowiska (przedsiębiorców) wykonujących zadania w tej dziedzinie;
  • osób zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w zakresie rozumienia oraz praktycznego stosowania wymagań prawnych ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami;
  • absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
  • dydaktyków, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę z podejmowanej dziedziny,
  • osób stosujących prawo w praktyce.

Szczegóły >>>>>>>>>