Kierunek ROLNICTWO - ocena WYRÓŻNIAJĄCA

Z radością informuję, że decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 czerwca 2019 r. kierunek rolnictwo prowadzony na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia uzyskał najwyższą ocenę – wyróżniającą.

Kierunki architektura krajobrazu oraz ochrona środowiska uzyskały oceny pozytywne. Oczekujemy na wynik oceny kierunku leśnictwo.

 Wszystkim Pracownikom, Doktorantom i Studentom składam serdeczne podziękowania za wytężoną i sumienną pracę, dzięki której osiągnęliśmy tak znaczący sukces.

 

                     Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk