Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom rocznika 2018/2019