Rada Dziekańska

6 grudnia 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dziekańskiej powołanej decyzją nr 33/2019 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa prof. dr hab. Krzysztofa Młynarczyka.