Harmonogram organizacji zajęć w semestrze zimowym r.a. 2020/2021

 

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Studenci i Doktoranci,

zgodnie z Komunikat Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie w sprawie organizacji procesu dydaktycznego na studiach wyższych ….. (pełen tekst komunikatu) harmonogram organizacji zajęć i sposób ich prowadzenia na poszczególnych kierunkach, poziomach i profilach kształcenia będzie podany na stronie internetowej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (http://wksir.uwm.edu.pl/ w zakładce STUDENT) w terminie do 21 września 2020 roku.

 

prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

DZIEKAN