ZAŚWIADCZENIA O ODBYTYCH STUDIACH

W celu otrzymania ZAŚWIADCZENIA O ODBYTYCH STUDIACH  należy:

złożyć podanie  do Dziekanatu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (osobiście lub e-mailowo) na adres: dziekanat.ksr@uwm.edu.pl

Podanie powinno zawierać:

a)      Imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu

b)      Cel wydania zaświadczenia

c)       Nazwę Uczelni

d)      Nazwę Wydziału

e)      Nazwę kierunku

f)       Datę rozpoczęcia i zakończenia studiów

g)      Nazwisko pod którym ukończyło się studia

h)      Uzyskany tytuł

 Do podania należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych pobierz

UWAGA! Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wystawienia zaświadczenia

 

Kontakt:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dziekanat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Ul. Oczapowskiego  8

10-719 Olsztyn

 

tel: (89)523 33 16 lub (89)523 32 80