Ogłoszenia
 

 


 

 

 

 

 


 

Komunikat

 Wydziałowa Komisja Wyborcza na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie informuje, że na funkcje prodziekanów na kadencję 2016-2020 zgłoszone zostały następujące osoby:

 

prodziekan ds. nauki: dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM

prodziekan ds. studenckich: prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz

prodziekan ds. promocji i kształcenia: dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. UWM

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Maria Wanic


 

 


Wydziałowa Komisja Wyborcza na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie informuje, że na funkcję Dziekana na kadencję 2016-2020 zgłoszony został:

Prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk prof. zw.

Pobierz komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej


 

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej ws. zgłaszania kandydatów na dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie na kadencję 2016-2020

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszenia Kandydatów na dziekana przyjmowane będą w dniach od 17.03. 2016 do 24.03. 2016 w następujących terminach:

 

Data

Godz.

Miejsce

17.03. 2016

9.00–11.00

sala im. Prof. K. Majkowskiego (nr 10), ul. M. Oczapowskiego 8

18.03. 2016

9.00–11.00

sala im. Prof. K. Majkowskiego (nr 10), ul. M. Oczapowskiego 8

21.03. 2016

9.00–11.00

sala im. Prof. K. Majkowskiego (nr 10), ul. M. Oczapowskiego 8

22.03. 2016

9.00–11.00

sala Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,  im. Z. Tomaszewskiego, Plac Łódzki 5

23.03. 2016

9.00–11.00

sala im. Prof. K. Majkowskiego (nr 10), ul. M. Oczapowskiego 8

24.03. 2016

10.00–12.00

sala im. Prof. K. Majkowskiego (nr 10), ul. M. Oczapowskiego 8

 

Podstawowe wymagania dla Kandydata na dziekana:

  1. Kandydat na dziekana musi posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i być zatrudniony w UWM jako podstawowym miejscu pracy.
  2. W dniu wyboru na dziekana Kandydat ze stopniem doktora habilitowanego nie ukończy 67. roku życia a z tytułem profesora 70. roku życia.
  3. Dodatkowe informacje znajdują się w Uchwale nr 706 Senatu UWM w Olsztynie, z dnia 24 kwietnia 2015 roku, załącznik nr 5 Ordynacja wyborcza.

 

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

prof. dr hab. Maria Wanic