Kalendarz wyborczy

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ­– Kalendarz wyborczy 2016

Wydarzenie

Data i miejsce

Zebranie nauczycieli akademickich z tytułem profesora i stopniem dr habilitowanego celem wyboru elektora do Uczelnianego Kolegium Elektorów

(1 osoba)

18.02.2016 r. godz. 12:00

(po Radzie Wydziału)

sala Rady Wydziału

im. Prof. Z. Tomaszewskiego

Plac Łódzki 5

Zebranie nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora i stopnia dr habilitowanego celem wyboru elektora do Uczelnianego Kolegium Elektorów (1 osoba)

18.02.2016 r. godz. 14:00

sala Rady Wydziału

im. Prof. Z. Tomaszewskiego

Plac Łódzki 5

Potwierdzenie czynnego prawa wyborczego członków  Rady Wydziału

Poprzez złożenie podpisów na liście obecności podczas zebrań wyborczych

Zgłaszanie pisemne kandydatów na dziekana

Od 17.03.2016 r. do 24.03.2016 r. w godz. 9.00-11.00*; sala nr 10 im. Prof. K. Majkowskiego**

Ogłoszenie listy osób kandydujących na funkcję dziekana

24.03.2016 r.

Zgłaszanie przez kandydata/-ów na funkcję dziekana pisemnych propozycji kandydatów na prodziekanów

Od 30.03.2016 r. do 05.04.2016 r. w godz. 8.30-10.30; Plac Łódzki 3, pok. 207.

Ogłoszenie listy osób kandydujących na funkcję prodziekanów

05.04.2016 r.

Wyrażenie zgody na kandydaturę/-y prodziekana ds. studenckich

Do 13.04.2016 r.

Spotkania z kandydatami na funkcję dziekana (może on zapraszać zgłoszonych przez siebie kandydatów na prodziekanów)

Od 05.04.2016 r. do 11.04.2016 r.

Zebranie wyborcze Rady Wydziału w celu wyborów dziekana i prodziekanów

14.04.2016 r. godz. 9:00 r.

sala Rady Wydziału

im. Prof. Z. Tomaszewskiego

Plac Łódzki 5

Uprawomocnienie się wyników wyborów. Przesłanie informacji o wyborze władz Wydziału do Rektora

Do 21.04.2016 r.

Wybory członków Rady Wydziału spośród pracowników  nie posiadających tytułu profesora

i stopnia dr habilitowanego

05.05.2016 r. godz. 9:00

sala Rady Wydziału

im. Prof. Z. Tomaszewskiego

Plac Łódzki 5

Wybory członków Senatu UWM  spośród pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału

05.05.2016 r. godz. 10:00

sala Rady Wydziału

im. Prof. Z. Tomaszewskiego

Plac Łódzki 5

Wybory członków Rady Wydziału spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

05.05.2016 r. godz. 12:00

sala Rady Wydziału

im. Prof. Z. Tomaszewskiego

Plac Łódzki 5

Wybory członków Rady Wydziału spośród studentów

 i doktorantów Wydziału

Do 15.05.2016 r.

Wybory członków Senatu UWM spośród nauczycieli z tytułem naukowym profesora i doktora habilitowanego

19.05.2016 r. godz. 11:00

(po Radzie Wydziału)

sala Rady Wydziału

im. Prof. Z. Tomaszewskiego

Plac Łódzki 5

* w dniu 24.03. 2016 r. w godz. 10.00- 12.00;

**22.03.2016 –  Sala Rady Wydziału im. Prof. Z. Tomaszewskiego Plac Łódzki 5

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

prof. dr hab. Maria Wanic