Rada Wydziału

UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH:

 • doktor nauk rolniczych, dyscyplina agronomia
 • doktor nauk rolniczych, dyscyplina ochrona i kształtowanie środowiska
 • doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina agronomia
 • doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina ochrona i kształtowanie środowiska

 

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017:

-   21 września2016 r.

-   27 października 2016 r.

-   24 listopada 2016 r.

-   15 grudnia 2016 r.

-   26 stycznia 2017 r.

-   23 lutego 2017 r.

-   23 marca 2017 r.

-   27 kwietnia 2017 r.

-   1 czerwca 2017 r.

-   29 czerwca 2017 r.

 

 

SKŁAD OSOBOWY RADY WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - KADENCJA 2016-2020

 

Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, prof. zw.

Prodziekani

prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz

dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM

dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. UWM

 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego

 1. prof. dr hab. Jan Brzozowski, prof. zw.
 2. prof. dr hab. Wojciech Budzyński, prof. zw.
 3. prof. dr hab. Janusz Gołaszewski, prof. zw.
 4. prof. dr hab. Kazimierz Grabowski, prof. zw.
 5. prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk, prof. zw.
 6. prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. zw.
 7. prof. dr hab. Tomasz Kurowski, prof. zw.
 8. prof. dr hab. Andrzej Łachacz, prof. zw.
 9. prof. dr hab. Józef Koc, prof. zw.
 10. prof. dr hab. Marek Marks, prof. zw.
 11. prof. dr hab. Zbigniew Sierota, prof. zw.
 12. prof. dr hab. Lech Smoczyński, prof. zw.
 13. prof. dr hab. Stefan Szczukowski, prof. zw.
 14. prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski, prof. zw.
 15. prof. dr hab. Józef Tworkowski, prof. zw.
 16. prof. dr hab. Marian Wiwart, prof. zw.
 17. prof. dr hab. Maria Wanic, prof. zw.
 18. prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, prof. zw.
 19. prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski, prof. zw.
 20. prof. dr hab. Barbara Adomas
 21. prof. dr hab. Tadeusz Banaszkiewicz
 22. prof. dr hab. Bożena Cwalina-Ambroziak
 23. prof. dr hab. Bożena Kordan
 24. prof. dr hab. Wiera Sądej
 25. prof. dr hab. Wojciech Sądej
 26. prof. dr hab. Mariusz Stolarski
 27. dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM
 28. dr hab. Irena Brzozowska, prof. UWM
 29. dr hab. Jerzy Dziejowski, prof. UWM
 30. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk, prof. UWM
 31. dr hab. Krystyna Grabowska, prof. UWM
 32. dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM
 33. dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. UWM
 34. dr hab. Jan Kopytowski, prof. UWM
 35. dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM
 36. dr hab. Bogusław Pierożyński, prof. UWM
 37. dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM
 38. dr hab. Bogumił Rychcik, prof. UWM
 39. dr hab. Władysław Szempliński, prof. UWM
 40. dr hab. Sławomir Szymczyk, prof. UWM
 41. dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM
 42. dr hab. Urszula Wachowska, prof. UWM
 43. dr hab. Jadwiga Wierzbowska, prof. UWM
 44. dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM
 45. dr hab. Krystyna Żuk-Gołaszewska, prof. UWM
 46. dr hab. Anna Bieniek
 47. dr hab. Arkadiusz Bieniek
 48. dr hab. Stanisław Bielski
 49. dr hab. Katarzyna Brodzińska
 50. dr hab. Piotr Bórawski
 51. dr hab. Ewa Dragańska
 52. dr hab. Bogdan Dubis
 53. dr hab. Anna Francke
 54. dr hab. Agnieszka Jaszczak
 55. dr hab. Magdalena Jastrzębska
 56. dr hab. Andrzej Klasa
 57. dr hab. Marta Kostrzewska
 58. dr hab. Sławomir Krzebietke
 59. dr hab. Jacek Kwiatkowski
 60. dr hab. Emilia Marks
 61. dr hab. Zbigniew Mazur
 62. dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska
 63. dr hab. Mariusz Nietupski
 64. dr hab. Anna Nogalska
 65. dr hab. Marzenna Olszewska
 66. dr hab. Krzysztof Orzech
 67. dr hab. Mirosław Orzechowski
 68. dr hab. Danuta Packa
 69. dr hab. Jan Pawluczuk
 70. dr hab. Tadeusz Sadowski
 71. dr hab. Paweł Sowiński
 72. dr hab. Arkadiusz Stępień
 73. dr hab. Sławomir Szymczyk
 74. dr hab. Sławomir Smólczyński
 75. dr hab. Elżbieta Suchowilska
 76. dr hab.  Zofia Tomaszewska
 77. dr hab. Dariusz Załuski

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr inż. Marta Akincza
 2. dr inż. Małgorzata Baćmaga
 3. dr inż. Agnieszka Bęś
 4. dr inż. Edyta Boros-Lajszner
 5. dr Agata Borowik
 6. dr  Marta Damszel
 7. dr inż. Wiesława Gadomska
 8. dr  inż. Szymon Kobus
 9. dr  Agnieszka Kosewska
 10. dr inż. Bożena Lemkowska
 11. dr inż. Adam Okorski
 12. dr Monika Panfil
 13. dr inż. Elżbieta Rolka
 14. dr inż. inż. Marcin Sidoruk
 15. dr inż. Andrzej Skwierawski
 16. dr inż. Elżbieta Topa
 17. dr inż. Wojciech Truszkowski
 18. dr inż. Kazimierz Warmiński
 19. dr Regina Wardzyńska
 20. dr inż. Magdalena Zaborowska

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. dr inż. Łukasz Graban
 2. mgr inż. Edyta Kwiatkowska
 3. mgr inż. Emilia Ludwiczak
 4. mgr inż. Małgorzata Makowska
 5. dr inż. Monika Makowska
 6. mgr inż. Joanna Mańkowska
 7. mgr inż. Andrzej Rochwerger

 

Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr inż. Robert Cabaj
 2. mgr inż. Natalia Chodkowska
 3. mgr inż. Artur Dobrowolski
 4. mgr inż. Milena Kosiorek

 

Przedstawiciele studentów

 1. Natalia Antolak
 2. Karolina Celebucka
 3. Łukasz Cudnik
 4. Przemysław Garski
 5. Dariusz Godlewski
 6. Mateusz Gronczewski
 7. Elżbieta Jankowska
 8. Katarzyna Klimek
 9. Emilia Kowalewska
 10. Malwina Pawłowiec-Burdon
 11. Klaudia Przybojewska
 12. Milena Sokołowska
 13. Karolina Stawierej
 14. Anna Szerszeniewicz
 15. Dorota Szpunar
 16. Jessika Tomczyk
 17. Martyna Trzcińska
 18. Karolina Wierzbicka
 19. Aleksandra Wojszkun
 20. Piotr Wałejko
 21. Łukasz Zalewski
 22. Marcin Zalewski
 23. Dawid Zabadaj

 

Przedstawiciele związków zawodowych

 1. dr hab. Andrzej Klasa (Przedstawiciel ZNP)
 2. mgr inż. Jolanta Fiedoruk (Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)

 

Emerytowani członkowie Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 1. prof. dr hab. Jan Adamiak
 2. prof. dr hab. Danuta Bobrzecka
 3. prof. dr hab. Zofia Benedycka
 4. prof. dr hab. Stanisław Benedycki
 5. prof. dr hab. Bolesław Bieniek
 6. prof. dr hab. Dolores Ciepielewska
 7. prof. dr hab. Władysław Czajka
 8. prof. dr hab. Jerzy Czapla
 9. prof. dr hab. Zdzisław Ciećko
 10. prof. dr hab. Gabriel Fordoński
 11. dr prof. dr hab. Janusz Gotkiewicz
 12. prof. dr hab. Maria Hruszka
 13. prof. dr hab. Zdzisław Kawecki
 14. prof. dr hab. Irena Koczowska
 15. prof. dr hab. Anna Krauze
 16. prof. dr hab. Anna Łapińska
 17. prof. dr hab. Teofil Mazur
 18. prof. dr hab. Barbara Majchrzak
 19. prof. dr hab. Danuta Murawa
 20. prof. dr hab. Henryk Panak
 21. prof. dr hab. Henryk Piaścik
 22. prof. dr hab. Leszek Rogalski
 23. prof. dr hab. Józef Rytelewski
 24. prof. dr hab. Jadwiga Waźbińska
 25. prof. dr hab. Brygida Wróblewska-Wierzbicka
 26. prof. dr hab. Teresa Wojnowska
 27. prof. dr hab. Jan Zajączkowski
 28. dr hab. Ewa Adamiak
 29. dr hab. Jadwiga Bartoszewicz
 30. dr hab. Teresa Bowszys
 31. dr hab. Albert Dudek
 32. dr hab. Feliks Karczyński
 33. dr hab. Danuta Szymkiewicz-Dąbrowska
 34. dr hab. Irena Żurańska