Rada Wydziału

UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH:

 • doktor nauk rolniczych, dyscyplina agronomia
 • doktor nauk rolniczych, dyscyplina ochrona i kształtowanie środowiska
 • doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina agronomia
 • doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina ochrona i kształtowanie środowiska

 

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017:

-   21 września2016 r.

-   27 października 2016 r.

-   24 listopada 2016 r.

-   15 grudnia 2016 r.

-   26 stycznia 2017 r.

-   23 lutego 2017 r.

-   23 marca 2017 r.

-   27 kwietnia 2017 r.

-   25 maja 2017 r.

-   29 czerwca 2017 r.

 

 

SKŁAD OSOBOWY RADY WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - KADENCJA 2016-2020

 

Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, prof. zw.

Prodziekani

prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz

dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM

dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. UWM

 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego

 1. prof. dr hab. Jan Brzozowski, prof. zw.
 2. prof. dr hab. Wojciech Budzyński, prof. zw.
 3. prof. dr hab. Janusz Gołaszewski, prof. zw.
 4. prof. dr hab. Kazimierz Grabowski, prof. zw.
 5. prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk, prof. zw.
 6. prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. zw.
 7. prof. dr hab. Tomasz Kurowski, prof. zw.
 8. prof. dr hab. Andrzej Łachacz, prof. zw.
 9. prof. dr hab. Józef Koc, prof. zw.
 10. prof. dr hab. Marek Marks, prof. zw.
 11. prof. dr hab. Zbigniew Sierota, prof. zw.
 12. prof. dr hab. Lech Smoczyński, prof. zw.
 13. prof. dr hab. Stefan Szczukowski, prof. zw.
 14. prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski, prof. zw.
 15. prof. dr hab. Józef Tworkowski, prof. zw.
 16. prof. dr hab. Marian Wiwart, prof. zw.
 17. prof. dr hab. Maria Wanic, prof. zw.
 18. prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, prof. zw.
 19. prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski, prof. zw.
 20. prof. dr hab. Barbara Adomas
 21. prof. dr hab. Tadeusz Banaszkiewicz
 22. prof. dr hab. Bolesław Bieniek
 23. prof. dr hab. Bożena Cwalina-Ambroziak
 24. prof. dr hab. Bożena Kordan
 25. prof. dr hab. Wiera Sądej
 26. prof. dr hab. Wojciech Sądej
 27. prof. dr hab. Mariusz Stolarski
 28. dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM
 29. dr hab. Irena Brzozowska, prof. UWM
 30. dr hab. Jerzy Dziejowski, prof. UWM
 31. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk, prof. UWM
 32. dr hab. Krystyna Grabowska, prof. UWM
 33. dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM
 34. dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. UWM
 35. dr hab. Jan Kopytowski, prof. UWM
 36. dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM
 37. dr hab. Bogusław Pierożyński, prof. UWM
 38. dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM
 39. dr hab. Bogumił Rychcik, prof. UWM
 40. dr hab. Władysław Szempliński, prof. UWM
 41. dr hab. Sławomir Szymczyk, prof. UWM
 42. dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM
 43. dr hab. Urszula Wachowska, prof. UWM
 44. dr hab. Jadwiga Wierzbowska, prof. UWM
 45. dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM
 46. dr hab. Krystyna Żuk-Gołaszewska, prof. UWM
 47. dr hab. Anna Bieniek
 48. dr hab. Arkadiusz Bieniek
 49. dr hab. Stanisław Bielski
 50. dr hab. Katarzyna Brodzińska
 51. dr hab. Piotr Bórawski
 52. dr hab. Ewa Dragańska
 53. dr hab. Bogdan Dubis
 54. dr hab. Anna Francke
 55. dr hab. Agnieszka Jaszczak
 56. dr hab. Magdalena Jastrzębska
 57. dr hab. Andrzej Klasa
 58. dr hab. Marta Kostrzewska
 59. dr hab. Sławomir Krzebietke
 60. dr hab. Jacek Kwiatkowski
 61. dr hab. Emilia Marks
 62. dr hab. Zbigniew Mazur
 63. dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska
 64. dr hab. Mariusz Nietupski
 65. dr hab. Anna Nogalska
 66. dr hab. Marzenna Olszewska
 67. dr hab. Krzysztof Orzech
 68. dr hab. Mirosław Orzechowski
 69. dr hab. Danuta Packa
 70. dr hab. Jan Pawluczuk
 71. dr hab. Tadeusz Sadowski
 72. dr hab. Arkadiusz Stępień
 73. dr hab. Sławomir Szymczyk
 74. dr hab. Sławomir Smólczyński
 75. dr hab. Elżbieta Suchowilska
 76. dr hab.  Zofia Tomaszewska
 77. dr hab. Dariusz Załuski

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr inż. Marta Akincza
 2. dr inż. Małgorzata Baćmaga
 3. dr inż. Agnieszka Bęś
 4. dr inż. Edyta Boros-Lajszner
 5. dr Agata Borowik
 6. dr  Marta Damszel
 7. dr inż. Wiesława Gadomska
 8. dr  inż. Szymon Kobus
 9. dr  Agnieszka Kosewska
 10. dr inż. Bożena Lemkowska
 11. dr inż. Adam Okorski
 12. dr Monika Panfil
 13. dr inż. Elżbieta Rolka
 14. dr inż. inż. Marcin Sidoruk
 15. dr inż. Andrzej Skwierawski
 16. dr inż. Elżbieta Topa
 17. dr inż. Wojciech Truszkowski
 18. dr inż. Kazimierz Warmiński
 19. dr Regina Wardzyńska
 20. dr inż. Magdalena Zaborowska

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. dr inż. Łukasz Graban
 2. mgr inż. Edyta Kwiatkowska
 3. mgr inż. Emilia Ludwiczak
 4. mgr inż. Małgorzata Makowska
 5. dr inż. Monika Makowska
 6. mgr inż. Joanna Mańkowska
 7. mgr inż. Andrzej Rochwerger

 

Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr inż. Robert Cabaj
 2. mgr inż. Natalia Chodkowska
 3. mgr inż. Artur Dobrowolski
 4. mgr inż. Milena Kosiorek

 

Przedstawiciele studentów

 1. Natalia Antolak
 2. Karolina Celebucka
 3. Łukasz Cudnik
 4. Przemysław Garski
 5. Dariusz Godlewski
 6. Mateusz Gronczewski
 7. Elżbieta Jankowska
 8. Katarzyna Klimek
 9. Emilia Kowalewska
 10. Malwina Pawłowiec-Burdon
 11. Klaudia Przybojewska
 12. Milena Sokołowska
 13. Karolina Stawierej
 14. Anna Szerszeniewicz
 15. Dorota Szpunar
 16. Jessika Tomczyk
 17. Martyna Trzcińska
 18. Karolina Wierzbicka
 19. Aleksandra Wojszkun
 20. Piotr Wałejko
 21. Łukasz Zalewski
 22. Marcin Zalewski
 23. Dawid Zabadaj

 

Przedstawiciele związków zawodowych

 1. dr hab. Andrzej Klasa (Przedstawiciel ZNP)
 2. mgr inż. Jolanta Fiedoruk (Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)

 

Emerytowani członkowie Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 1. prof. dr hab. Jan Adamiak
 2. prof. dr hab. Danuta Bobrzecka
 3. prof. dr hab. Zofia Benedycka
 4. prof. dr hab. Stanisław Benedycki
 5. prof. dr hab. Dolores Ciepielewska
 6. prof. dr hab. Władysław Czajka
 7. prof. dr hab. Jerzy Czapla
 8. prof. dr hab. Zdzisław Ciećko
 9. prof. dr hab. Gabriel Fordoński
 10. dr prof. dr hab. Janusz Gotkiewicz
 11. prof. dr hab. Maria Hruszka
 12. prof. dr hab. Zdzisław Kawecki
 13. prof. dr hab. Irena Koczowska
 14. prof. dr hab. Anna Krauze
 15. prof. dr hab. Anna Łapińska
 16. prof. dr hab. Teofil Mazur
 17. prof. dr hab. Barbara Majchrzak
 18. prof. dr hab. Danuta Murawa
 19. prof. dr hab. Henryk Panak
 20. prof. dr hab. Henryk Piaścik
 21. prof. dr hab. Leszek Rogalski
 22. prof. dr hab. Józef Rytelewski
 23. prof. dr hab. Jadwiga Waźbińska
 24. Prof. dr hab. Brygida Wróblewska-Wierzbicka
 25. prof. dr hab. Teresa Wojnowska
 26. prof. dr hab. Jan Zajączkowski
 27. dr hab. Ewa Adamiak
 28. dr hab. Jadwiga Bartoszewicz
 29. dr hab. Teresa Bowszys
 30. dr hab. Albert Dudek
 31. dr hab. Feliks Karczyński
 32. dr hab. Danuta Szymkiewicz-Dąbrowska
 33. dr hab. Irena Żurańska