Rada Wydziału

UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH:

 • doktor nauk rolniczych, dyscyplina agronomia
 • doktor nauk rolniczych, dyscyplina ochrona i kształtowanie środowiska
 • doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina agronomia
 • doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina ochrona i kształtowanie środowiska

 

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019:

 • 25 października 2018 r.

 • 22 listopada 2018 r.

 • 13 grudnia 2018 r.

 • 24 stycznia 2019 r.

 • 21 lutego 2019 r.

 • 28 marca 2019 r.

 • 25 kwietnia 2019 r.

 • 30 maja 2019 r.

 • 27 czerwca 2019 r.

 • 19 września 2019 r.

 

 

SKŁAD OSOBOWY RADY WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - KADENCJA 2016-2020 (stan na 25 października 2018 r.)

 

Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, prof. zw.

Prodziekani

prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz

dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. nadzw.

prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego

 1. prof. dr hab. Barbara Adomas, prof. zw.
 2. prof. dr hab. Jan Brzozowski, prof. zw.
 3. prof. dr hab. Bożena Cwalina-Ambroziak, prof. zw.
 4. prof. dr hab. Janusz Gołaszewski, prof. zw.
 5. prof. dr hab. Kazimierz Grabowski, prof. zw.
 6. prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk, prof. zw.
 7. prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. zw.
 8. prof. dr hab. Tomasz Kurowski, prof. zw.
 9. prof. dr hab. Andrzej Łachacz, prof. zw.
 10. prof. dr hab. Marek Marks, prof. zw.
 11. prof. dr hab. Zbigniew Sierota, prof. zw.
 12. prof. dr hab. Mariusz Stolarski, prof. zw.
 13. prof. dr hab. Lech Smoczyński, prof. zw.
 14. prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski, prof. zw.
 15. prof. dr hab. Józef Tworkowski, prof. zw.
 16. prof. dr hab. Marian Wiwart, prof. zw.
 17. prof. dr hab. Maria Wanic, prof. zw.
 18. prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, prof. zw.
 19. prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski, prof. zw.
 20. prof. dr hab. Tadeusz Banaszkiewicz
 21. prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk
 22. prof. dr hab. Bożena Kordan
 23. prof. dr hab. Wiera Sądej
 24. prof. dr hab. Wojciech Sądej
 25. dr hab. Jakub Borkowski, prof. nadzw.
 26. dr hab. Piotr Bórawski, prof. nadzw.
 27. dr hab. Irena Brzozowska, prof. nadzw.
 28. dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. nadzw.
 29. dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw.
 30. dr hab. Jacek Olszewski, prof. nadzw.
 31. dr hab. Bogusław Pierożyński, prof. nadzw.
 32. dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. nadzw.
 33. dr hab. Władysław Szempliński, prof. nadzw.
 34. dr hab. Elżbieta Suchowilska, prof. nadzw.
 35. dr hab. Sławomir Szymczyk, prof. nadzw.
 36. dr hab. Józef Tyburski, prof. nadzw.
 37. dr hab. Urszula Wachowska, prof. nadzw.
 38. dr hab. Jadwiga Wierzbowska, prof. nadzw.
 39. dr hab. Danuta Zielińska, prof. nadzw.
 40. dr hab. Krystyna Żuk-Gołaszewska, prof. nadzw.
 41. dr hab. Anna Bieniek
 42. dr hab. Arkadiusz Bieniek
 43. dr hab. Stanisław Bielski
 44. dr hab. Bożena Bogucka
 45. dr hab. Katarzyna Brodzińska
 46. dr hab. Ireneusz Cymes
 47. dr hab. Ewa Dragańska
 48. dr hab. Bogdan Dubis
 49. dr hab. Anna Francke
 50. dr hab. Agnieszka Jaszczak
 51. dr hab. Magdalena Jastrzębska
 52. dr hab. Andrzej Klasa
 53. dr hab. Stanisława Koronkiewicz
 54. dr hab. Marta Kostrzewska
 55. dr hab. Sławomir Krzebietke
 56. dr hab. Jacek Kwiatkowski
 57. dr hab. Emilia Marks
 58. dr hab. Zbigniew Mazur
 59. dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska
 60. dr hab. Mariusz Nietupski
 61. dr hab. Anna Nogalska
 62. dr hab. Marzenna Olszewska
 63. dr hab. Krzysztof Orzech
 64. dr hab. Mirosław Orzechowski
 65. dr hab. Danuta Packa
 66. dr hab. Jan Pawluczuk
 67. dr hab. Bogumił Rychcik
 68. dr hab. Tadeusz Sadowski
 69. dr hab. Paweł Sowiński
 70. dr hab. Arkadiusz Stępień
 71. dr hab. Sławomir Smólczyński
 72. dr hab. Dariusz Załuski
 73. dr hab. Andrzej Żołnowski

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr inż. Marta Akincza
 2. dr inż. Małgorzata Baćmaga
 3. dr inż. Agnieszka Bęś
 4. dr inż. Edyta Boros-Lajszner
 5. dr Agata Borowik
 6. dr  Marta Damszel
 7. dr inż. Wiesława Gadomska
 8. dr  inż. Szymon Kobus
 9. dr  Agnieszka Kosewska
 10. dr inż. Bożena Lemkowska
 11. dr inż. Adam Okorski
 12. dr Monika Panfil
 13. dr inż. Elżbieta Rolka
 14. dr inż. inż. Marcin Sidoruk
 15. dr inż. Andrzej Skwierawski
 16. dr inż. Elżbieta Topa
 17. dr inż. Wojciech Truszkowski
 18. dr inż. Kazimierz Warmiński
 19. dr Regina Wardzyńska
 20. dr inż. Magdalena Zaborowska

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. dr inż. Łukasz Graban
 2. mgr inż. Edyta Kwiatkowska
 3. mgr inż. Emilia Ludwiczak
 4. mgr inż. Małgorzata Makowska
 5. dr inż. Monika Makowska
 6. mgr inż. Joanna Mańkowska
 7. mgr inż. Andrzej Rochwerger

 

Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr inż. Grzegorz Dzienis
 2. mgr inż. Agnieszka Wiśniewska 
 3. mgr inż. Dariusz Niksa
 4. mgr inż. Marlena Wiktorska

 

Przedstawiciele studentów

 1. Adrian Janczuk
 2. Magdalena Przyborowska
 3. Fabian Miszewski
 4. Teresa Gruźlewska
 5. Joanna Wójcik
 6. Janusz Juniewicz
 7. Kinga Seroka
 8. Jakub Rosiński
 9. Aleksandra Kępczyńska
 10. Jolanta Benedyczuk
 11. Wiktoria Ropel
 12. Piotr Wałejko
 13. Agata Maruszewska
 14. Sylwia Świerżewska
 15. Weronika Zych
 16. Kacper Pietrzykowski
 17. Ewelina Ziółko
 18. Dominika Wojciechowska
 19. Aleksandra Dulska
 20. Teresa Salamon
 21. Wiktoria Chronowska
 22. Łucja Zielińska

 

Przedstawiciele związków zawodowych

 1. dr hab. Andrzej Klasa (Przedstawiciel ZNP)
 2. mgr inż. Jolanta Fiedoruk (Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)

 

Emerytowani członkowie Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 1. prof. dr hab. Jan Adamiak
 2. prof. dr hab. Danuta Bobrzecka
 3. prof. dr hab. Zofia Benedycka
 4. prof. dr hab. Stanisław Benedycki
 5. prof. dr hab. Bolesław Bieniek
 6. prof. dr hab. Dolores Ciepielewska
 7. prof. dr hab. Władysław Czajka
 8. prof. dr hab. Jerzy Czapla
 9. prof. dr hab. Zdzisław Ciećko
 10. prof. dr hab. Gabriel Fordoński
 11. dr prof. dr hab. Janusz Gotkiewicz
 12. prof. dr hab. Maria Hruszka
 13. prof. dr hab. Zdzisław Kawecki
 14. prof. dr hab. Irena Koczowska
 15. prof. dr hab. Józef Koc
 16. prof. dr hab. Anna Krauze
 17. prof. dr hab. Anna Łapińska
 18. prof. dr hab. Teofil Mazur
 19. prof. dr hab. Barbara Majchrzak
 20. prof. dr hab. Danuta Murawa
 21. prof. dr hab. Henryk Panak
 22. prof. dr hab. Henryk Piaścik
 23. prof. dr hab. Leszek Rogalski
 24. prof. dr hab. Józef Rytelewski
 25. prof. dr hab. Stefan Szczukowski
 26. prof. dr hab. Jadwiga Waźbińska
 27. prof. dr hab. Brygida Wróblewska-Wierzbicka
 28. prof. dr hab. Teresa Wojnowska
 29. prof. dr hab. Jan Zajączkowski
 30. dr hab. Ewa Adamiak
 31. dr hab. Jadwiga Bartoszewicz
 32. dr hab. Teresa Bowszys
 33. dr hab. Albert Dudek
 34. dr hab. Jerzy Dziejowski
 35. dr hab. Krystyna Grabowska
 36. dr hab. Jan Grabowski
 37. dr hab. Feliks Karczyński
 38. dr hab. Danuta Szymkiewicz-Dąbrowska
 39. dr hab. Beata Szwejkowska
 40. dr hab. Irena Żurańska