Rada Wydziału

UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH:

 • doktor nauk rolniczych, dyscyplina agronomia
 • doktor nauk rolniczych, dyscyplina ochrona i kształtowanie środowiska
 • doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina agronomia
 • doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina ochrona i kształtowanie środowiska

 

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018:

-   26 października 2017 r.

-   23 listopada 2017 r.

-   14 grudnia 2017 r.

-   18 stycznia 2018 r.

-   22 lutego 2018 r.

-   22 marca 2018 r.

-   26 kwietnia 2018 r.

-   24 maja 2018 r.

-   14 czerwca 2018 r.

-   5 lipca 2018 r.

-   26 września 2018 r.

 

 

SKŁAD OSOBOWY RADY WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - KADENCJA 2016-2020 (stan na 18 stycznia 2018 r.)

 

Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, prof. zw.

Prodziekani

prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz

dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM

prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego

 1. prof. dr hab. Barbara Adomas, prof. zw.
 2. prof. dr hab. Jan Brzozowski, prof. zw.
 3. prof. dr hab. Wojciech Budzyński, prof. zw.
 4. prof. dr hab. Janusz Gołaszewski, prof. zw.
 5. prof. dr hab. Kazimierz Grabowski, prof. zw.
 6. prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk, prof. zw.
 7. prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. zw.
 8. prof. dr hab. Tomasz Kurowski, prof. zw.
 9. prof. dr hab. Andrzej Łachacz, prof. zw.
 10. prof. dr hab. Marek Marks, prof. zw.
 11. prof. dr hab. Zbigniew Sierota, prof. zw.
 12. prof. dr hab. Mariusz Stolarski, prof. zw.
 13. prof. dr hab. Lech Smoczyński, prof. zw.
 14. prof. dr hab. Stefan Szczukowski, prof. zw.
 15. prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski, prof. zw.
 16. prof. dr hab. Józef Tworkowski, prof. zw.
 17. prof. dr hab. Marian Wiwart, prof. zw.
 18. prof. dr hab. Maria Wanic, prof. zw.
 19. prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, prof. zw.
 20. prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski, prof. zw.
 21. prof. dr hab. Tadeusz Banaszkiewicz
 22. prof. dr hab. Bożena Cwalina-Ambroziak
 23. prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk
 24. prof. dr hab. Bożena Kordan
 25. prof. dr hab. Wiera Sądej
 26. prof. dr hab. Wojciech Sądej
 27. dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM
 28. dr hab. Irena Brzozowska, prof. UWM
 29. dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM
 30. dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. UWM
 31. dr hab. Jan Kopytowski, prof. UWM
 32. dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM
 33. dr hab. Bogusław Pierożyński, prof. UWM
 34. dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM
 35. dr hab. Władysław Szempliński, prof. UWM
 36. dr hab. Elżbieta Suchowilska, prof. UWM
 37. dr hab. Sławomir Szymczyk, prof. UWM
 38. dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM
 39. dr hab. Urszula Wachowska, prof. UWM
 40. dr hab. Jadwiga Wierzbowska, prof. UWM
 41. dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM
 42. dr hab. Krystyna Żuk-Gołaszewska, prof. UWM
 43. dr hab. Anna Bieniek
 44. dr hab. Arkadiusz Bieniek
 45. dr hab. Stanisław Bielski
 46. dr hab. Katarzyna Brodzińska
 47. dr hab. Piotr Bórawski
 48. dr hab. Ewa Dragańska
 49. dr hab. Bogdan Dubis
 50. dr hab. Anna Francke
 51. dr hab. Agnieszka Jaszczak
 52. dr hab. Magdalena Jastrzębska
 53. dr hab. Andrzej Klasa
 54. dr hab. Marta Kostrzewska
 55. dr hab. Sławomir Krzebietke
 56. dr hab. Jacek Kwiatkowski
 57. dr hab. Emilia Marks
 58. dr hab. Zbigniew Mazur
 59. dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska
 60. dr hab. Mariusz Nietupski
 61. dr hab. Anna Nogalska
 62. dr hab. Marzenna Olszewska
 63. dr hab. Krzysztof Orzech
 64. dr hab. Mirosław Orzechowski
 65. dr hab. Danuta Packa
 66. dr hab. Jan Pawluczuk
 67. dr hab. Paweł Sowiński
 68. dr hab. Arkadiusz Stępień
 69. dr hab. Sławomir Szymczyk
 70. dr hab. Sławomir Smólczyński
 71. dr hab. Elżbieta Suchowilska
 72. dr hab. Dariusz Załuski

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr inż. Marta Akincza
 2. dr inż. Małgorzata Baćmaga
 3. dr inż. Agnieszka Bęś
 4. dr inż. Edyta Boros-Lajszner
 5. dr Agata Borowik
 6. dr  Marta Damszel
 7. dr inż. Wiesława Gadomska
 8. dr  inż. Szymon Kobus
 9. dr  Agnieszka Kosewska
 10. dr inż. Bożena Lemkowska
 11. dr inż. Adam Okorski
 12. dr Monika Panfil
 13. dr inż. Elżbieta Rolka
 14. dr inż. inż. Marcin Sidoruk
 15. dr inż. Andrzej Skwierawski
 16. dr inż. Elżbieta Topa
 17. dr inż. Wojciech Truszkowski
 18. dr inż. Kazimierz Warmiński
 19. dr Regina Wardzyńska
 20. dr inż. Magdalena Zaborowska

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. dr inż. Łukasz Graban
 2. mgr inż. Edyta Kwiatkowska
 3. mgr inż. Emilia Ludwiczak
 4. mgr inż. Małgorzata Makowska
 5. dr inż. Monika Makowska
 6. mgr inż. Joanna Mańkowska
 7. mgr inż. Andrzej Rochwerger

 

Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr inż. Grzegorz Dzienis
 2. mgr inż. Artur Dobrowolski
 3. mgr inż. Marlena Skrobisz
 4. mgr inż. Milena Kosiorek

 

Przedstawiciele studentów

 1. Natalia Antolak
 2. Jolanta Benedyczuk
 3. Karolina Celebucka
 4. Szymon Chlewiński
 5. Andżelika Dutkowska
 6. Maciej Gągała
 7. Monika Hajduk
 8. Adrian Janczuk
 9. Janusz Juniewicz
 10. Aleksandra Kępczyńska
 11. Fabian Miszewski
 12. Magdalena Przyborowska
 13. Malwina Pawłowiec-Burdon
 14. Marta Pawłowska
 15. Marcin Pietruszka
 16. Bartłomiej Porzuc
 17. Nikoleta Rogalska
 18. Milena Sokołowska
 19. Martyna Trzcińska
 20. Karolina Wierzbicka
 21. Joanna Wójcik
 22. Łukasz Zalewski

 

Przedstawiciele związków zawodowych

 1. dr hab. Andrzej Klasa (Przedstawiciel ZNP)
 2. mgr inż. Jolanta Fiedoruk (Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)

 

Emerytowani członkowie Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 1. prof. dr hab. Jan Adamiak
 2. prof. dr hab. Danuta Bobrzecka
 3. prof. dr hab. Zofia Benedycka
 4. prof. dr hab. Stanisław Benedycki
 5. prof. dr hab. Bolesław Bieniek
 6. prof. dr hab. Dolores Ciepielewska
 7. prof. dr hab. Władysław Czajka
 8. prof. dr hab. Jerzy Czapla
 9. prof. dr hab. Zdzisław Ciećko
 10. prof. dr hab. Gabriel Fordoński
 11. dr prof. dr hab. Janusz Gotkiewicz
 12. prof. dr hab. Maria Hruszka
 13. prof. dr hab. Zdzisław Kawecki
 14. prof. dr hab. Irena Koczowska
 15. prof. dr hab. Józef Koc
 16. prof. dr hab. Anna Krauze
 17. prof. dr hab. Anna Łapińska
 18. prof. dr hab. Teofil Mazur
 19. prof. dr hab. Barbara Majchrzak
 20. prof. dr hab. Danuta Murawa
 21. prof. dr hab. Henryk Panak
 22. prof. dr hab. Henryk Piaścik
 23. prof. dr hab. Leszek Rogalski
 24. prof. dr hab. Józef Rytelewski
 25. prof. dr hab. Jadwiga Waźbińska
 26. prof. dr hab. Brygida Wróblewska-Wierzbicka
 27. prof. dr hab. Teresa Wojnowska
 28. prof. dr hab. Jan Zajączkowski
 29. dr hab. Ewa Adamiak
 30. dr hab. Jadwiga Bartoszewicz
 31. dr hab. Teresa Bowszys
 32. dr hab. Albert Dudek
 33. dr hab. Jerzy Dziejowski
 34. dr hab. Krystyna Grabowska
 35. dr hab. Jan Gradowski
 36. dr hab. Feliks Karczyński
 37. dr hab. Danuta Szymkiewicz-Dąbrowska
 38. dr hab. Beata Szwejkowska
 39. dr hab. Irena Żurańska