Przewody doktorskie

 

mgr inż. Milena Kosiorek

Temat pracy doktorskiej: Remediacja gleby zanieczyszczonej kobaltem

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Marzena S. Brodowska >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda  >>>>>>

mgr inż. Grażyna Kaczyńska

Temat pracy doktorskiej: Remediacja gleby zanieczyszczonej produktami ropopochodnymi

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. Maria J. Chmiel  >>>>>>

mgr inż. Marzena Magdalena Płaza

Temat pracy doktorskiej: Kierunki przekształceń i ochrony krajobrazu wiejskiego Żuław Elbląskich

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. A Marek Kosmala  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm  >>>>>>

mgr inż. Ilona Joanna Świtajska

Temat pracy doktorskiej: Dynamika przemieszczania składników biogennych w zlewni rolniczo-leśnej

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab inż. Aleksander Astel  >>>>>>

mgr inż. Marek Reich

Temat pracy doktorskiej: Plonowanie i jakość jęczmienia browarnego w zależności od nawożenia azotem i stosowanych fungicydów

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Leszek Kordas  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Tomasz Kurowski  >>>>>>

mgr inż. Tomasz Bieńkowski

Temat pracy doktorskiej: Wydajność kozieradki pospolitej (Trigonella foenum-graecum L.) i wartość użytkowa surowca zielarskiego w zróżnicowanych warunkach agrotechnicznych

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Barbara Kołodziej  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska  >>>>>>

mgr inż. Sebastian Wojciech Przemieniecki

Temat pracy doktorskiej: Środki ochrony roślin i bakterie antagonistyczne w relacji z różnymi grupami genetycznymi i fenotypowymi Pectobacterium spp.

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Henryk Pospieszny  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Grzegorz Lemańczyk  >>>>>> 

mgr inż. Aneta Sienkiewicz

Temat pracy doktorskiej: Sieci bayesowskie w ocenie wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na zachowanie populacji zagrożonych gatunków roślin na przykładzie sasanki otwartej Pulsatilla patens (L) Mill.

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Bożena Czarnecka  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Jacek J. Nowakowski, prof. nadzw.  >>>>>>

mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Agnieszka Ruszczycka

Temat pracy doktorskiej: Wiejskie założenia dworsko-ogrodowe w powiecie kętrzyńskim, ich ochrona i rola w krajobrazie

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Jan Rylke  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Piotr Urbański  >>>>>>

 mgr inż. Michał Baciak

Temat pracy doktorskiej: Reakcja wybranych roślin na zanieczyszczenie środowiska antybiotykami stosowanymi w medycynie weterynaryjnej

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. Katzrzyna Chwedorzewska  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł  >>>>>>

mgr inż. arch. kraj. Anna Mazur

Temat pracy doktorskiej: Przekształcenia krajobrazu na przykładzie warmińskiej gminy Dobre Miasto, uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. Piotr Hewelke  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw.  >>>>>>

mgr inż. Ewa Mackiewicz-Walec

Temat pracy doktorskiej: Wpływ obornika i nawozów mineralnych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Jacek Czekała  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Zofia Spiak  >>>>>>

mgr inż. Tomasz Mikołajczak

Temat pracy doktorskiej: Elektrochemiczna metoda produkcji wodoru na potrzeby energetyczne oraz elektrodegradacja związków organicznych na przykładzie fenolu

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Juliusz Orlikowski  >>>>>>

mgr inż. Katarzyna Teresa Pożarska

Temat pracy doktorskiej: Wybrane elementy klimatyczne w północno-wschodniej Polsce w aspekcie wykorzystania gospodarczego

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Jacek Żarski  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski  >>>>>>

mgr inż. Malwina Anna Śnieg

Temat pracy doktorskiej: Plonowanie i charakterystyka biomasy wybranych gatunków wieloletnich roślin energetycznych

 • Streszczenie pracy >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Kotecki  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Mariusz Matyka, prof. nadzw. >>>>>>

mgr inż. Radosław Przybylski

Temat pracy doktorskiej: Wpływ nawożenia i gęstości sadzenia mikrobulw ziemniaka na produkcję materiału sadzeniakowego

 • Streszczenie pracy >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Krystyna Rykaczewska >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Krystyna Zarzecka >>>>>>

 mgr inż. Adam Parzonka

Temat pracy doktorskiej: Rolnicza, energetyczna i ekonomiczna efektywność produkcji biomasy wybranych gatunków roślin z przeznaczeniem na biogaz

 • Streszczenie pracy >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Kotecki >>>>>>
 • Recernzja pracy - prof. dr hab. Bogdan Kościk >>>>>>

mgr inż. Tomasz Sałek

Temat pracy doktorskiej: Rolnicza, energetyczna i ekonomiczna efektywność produkcji biomasy wybranych gatunków roślin z przeznaczeniem na biogaz

 • Streszczenie pracy >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Kotecki >>>>>>
 • Recernzja pracy - prof. dr hab. Bogdan Kościk >>>>>>

 mgr inż. Katarzyna Kucharska

Temat pracy doktorskiej: Wykorzystanie mikroorganizmów do oceny zanieczyszczeń fyllosfery i ryzosfery środkami ochrony roślin

 • Streszczenie pracy >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Magdalena Błaszak >>>>>>
 • Recernzja pracy - dr hab. Maria J. Chmiel >>>>>>