Projekty europejskie

Projekty międzynarodowe

Pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
realizowali 3 projekty z 7Programu Ramowego Unii Europejskiej:

  1. EuroBioRef –“ European multilevel integrated biorefinery design for sustainable biomass processing”

(Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Stolarski)

  1. AGREE – “Energy Efficiency in Agriculture”

(Kierownik: prof. dr hab. Janusz. Gołaszewski)

  1. OPTIFERT – “Development of an automatic irrigation and fertilization system”

(Kierownik: dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk, prof. nadzw.)

 

 

Obecnie pracownicy Wydziału realizują dwa projekty międzynarodowe:

  1. IMPREC - „Poprawa oczyszczania ścieków w celu lepszego odzysku fosforanów”projekt polsko-norweskiego

(Kierownik: prof. dr hab. Lech Smoczyński)

  1. ERA-NET BIOENERGY „Małe i wydajne – efektywna ekonomicznie i energetycznie produkcja biometanu”, projekt międzynarodowy finansowany przez NCBiR
    (Kierownik: prof. dr hab. Janusz Gołaszewski).