Kronika

14 kwietnia 2016 r.

Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało nowe władze dziekańskie na kadencję 2016-2020. Funkcję dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa sprawować będzie prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, prof. zw. Prodziekanami zostali: prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz (ds. studenckich), dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM (ds. nauki) i dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. UWM (ds. kształcenia i promocji).


21 stycznia 2016 r.

Posiedzenie Rady Wydziału z udziałem Kolegium Rektorskiego


17 grudnia  2015 r.

Posiedzenie Rady Wydziału zaszczycił Św. Mikołaj

 

 


5 grudnia  2015 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom rocznika 2014/2015

 

 


5 grudnia  2015 r.

 

Posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie

 

 


13 listopada  2015 r.

Prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski udziela wywiadu TVP

 


2 października 2015 r.

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

 


20-26 września 2015 r.

W dniach 20-26 września 2015 r. przebywała w na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie grupa Francuzów z Departamentu l’Indre (środkowa Francja, okolice Chateauroux). Ich wizyta była ważnym krokiem w kierunku rozszerzenia polsko-francuskiej współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z branży gastronomicznej, spożywczej i turystycznej, organizacji pozarządowych oraz parków krajobrazowych z naszego regionu. Bardzo ważnym celem rozwijanej współpracy jest wspólne rozwiązywanie problemów o charakterze naukowo-badawczym, np. w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, które są ważnym celem badawczym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

                Polsko-francuska współpraca trwa już od wielu lat. Zapoczątkowały ją Stowarzyszenie Francja-Polska z Chateauroux oraz władze samorządowe z naszego regionu. Kilka lat temu do współpracy i wyjazdów studyjnych włączył się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, który podpisał w 2014 r. oficjalną umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Polsko-Francuskim w Chateauroux. W tym roku Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie był współorganizatorem konferencji naukowej pt. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze - między teorią a praktyką. Wymiar materialny” (Cultural and Natural Heritage - Between Theory and Practice. Material Dimension ) z udziałem gości z Francji. Odbyła się ona na olsztyńskim zamku w dn. 21-22.09.2015. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń świata nauki, organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców, umożliwiająca wypracowanie racjonalnych koncepcji wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu w rozwoju gospodarczym oraz ochronie przyrody.

                Skład delegacji francuskiej reprezentowali:

  • Stowarzyszenie Polsko-Francuskie, Chateauroux: Anne-Marie Szlawski-Reignoux, Bernard Moreau, Lucienne Moreau;
  • Parc Naturel Régional de la Brenne:   Renaud Benarrous, Dany Chiappero, Sandra Ferraroli, François Mignet;
  • Gilles Touzet - mer miasta  Prissac.

                Goście z Francji zwiedzili kampus uniwersytecki oraz zobaczyli niektóre pokazy w czasie 13 Olsztyńskich Dni Nauki. Jedna z wystaw pt. „Woda, las i człowiek – dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze  Europy ” autorstwa dr hab. Stanisława Czachorowskiego (WBIB, UWM w Olsztynie) i dr hab. Katarzyny Glińskiej –Lewczuk (WKŚiR, UWM w Olsztynie) nawiązywała wprost do współpracy polsko-francuskiej. Wystawa to fotorelacja z wizyt studyjnych i współpracy francusko-polskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów Europy. Plansze dotyczyły współpracy badawczej  nt. różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych i leśnych, bioróżnorodności starych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt gospodarskich, przyrody Parku Brenne, roli wody w krajobrazie i wykorzystywaniu zasobów wodnych na przestrzeni wieków, produkcji żywności wysokiej jakości, powiązania bioróżnorodności i gospodarki w skali regionalnej.  

                Podczas pobytu Goście z Francji zwiedzili Olsztyn oraz najpiękniejsze zakątki przyrodnicze okolic miasta. Mieli okazję zwiedzić ciekawe obiekty Uniwersytetu, spotkać się z władzami Uczelni i Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, a także poznać działalność lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych.  Wizyta zaowocowała wieloma pomysłami na realizację wspólnych przedsięwzięć oraz wymianę doświadczeń podczas planowanych kolejnych wizyt Polsce i we Francji.

 


10 czerwca 2015 r.

Pierwszy wydziałowy piknik

 


6 maja 2015 r.

Nominacje doktorskie i habilitacyjne


 

Wcześniejsze zapisy w formie pdf: