Kierownictwo

DZIEKAN

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, prof. zw.

Prodziekan ds. nauki

dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. nadzw.

Prodziekan ds. kształcenia i promocji

prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Prodziekan ds. studenckich

prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz

 

Kierownik Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. Barbara Adomas, prof. zw.