Kadra

Profesorowie zwyczajni:

prof. dr hab. Barbara Adomasnauki rolnicze,    agronomia
prof. dr hab. Jan Brzozowskinauki rolnicze,    agronomia
prof. dr hab. Bożena Cwalina-Ambroziak
nauki rolnicze,    agronomia
prof. dr hab. Janusz Gołaszewskinauki rolnicze,   agronomia
prof. dr hab. Kazimierz Grabowski nauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
prof. dr hab. Stefan Grzegorczyknauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
prof. dr hab. Jan Kucharskinauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
prof. dr hab. Tomasz Kurowskinauki rolnicze,    agronomia
prof. dr hab. Andrzej Łachacznauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
prof. dr hab. Marek Marksnauki rolnicze,    agronomia
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyknauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
prof. dr hab. Zbigniew Sierotanauki leśne,    leśnictwo
prof. dr hab. Lech Smoczyńskinauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
prof. dr hab. Mariusz Stolarski
nauki rolnicze,    agronomia
prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowskinauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
prof. dr hab. Józef Tworkowskinauki rolnicze,    agronomia
prof. dr hab. Maria Wanicnauki rolnicze,    agronomia
prof. dr hab. Marian Wiwartnauki rolnicze,    agronomia
prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowskanauki rolnicze,    ochrona  i kształtowanie środowiska
prof. dr hab. Mirosław Wyszkowskinauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska

 

Profesorowie nadzwyczajni:

prof. dr hab. Tadeusz Banaszkiewicznauki rolnicze,    agronomia
prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuknauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
prof. dr hab. Krzysztof Jankowskinauki rolnicze,    agronomia
prof. dr hab. Bożena Kordannauki rolnicze,    agronomia
prof. dr hab. Wiera Sądejnauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
prof. dr hab. Wojciech Sądejnauki rolnicze,    agronomia
prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicznauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Jakub Borkowskinauki leśne,    leśnictwo
dr hab. Piotr Bórawskinauki ekonomiczne,   ekonomia
dr hab. Irena Brzozowskanauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Wojciech Gotkiewicznauki rolnicze,   ochrona i kształtowanie środowiska
dr hab. Sławomir Kalinowskinauki chemiczne,    chemia
dr hab. Jan Kopytowskinauki rolnicze,    ogrodnictwo
dr hab. Jacek Olszewskinauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Bogusław Pierożyńskinauki techniczne, technologia chemiczna
dr hab. Jerzy Przyborowskinauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Agnieszka Pszczółkowskanauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Elżbieta Suchowilska nauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Władysław Szemplińskinauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Sławomir Szymczyknauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
dr hab. Józef Tyburskinauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Urszula Wachowskanauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Jadwiga Wierzbowskanauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Danuta Zielińskanauki chemiczne,    chemia
dr hab. Krystyna Żuk-Gołaszewskanauki rolnicze,    agronomia

 

Doktorzy habilitowani na stanowisku adiunkta:

dr hab. Anna Bienieknauki rolnicze,    ogrodnictwo
dr hab. Arkadiusz Bienieknauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
dr hab. Stanisław Bielskinauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Bożena Boguckanauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Katarzyna Brodzińskanauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Ireneusz Cymes
nauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
dr hab. Ewa Dragańskanauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Bogdan Dubisnauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Anna Franckenauki rolnicze,    ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Jastrzębskanauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Agnieszka Jaszczaknauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
dr hab. Andrzej Klasanauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Stanisława Koronkiewicznauki chemiczne,    chemia
dr hab. Marta Kostrzewskanauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Jacek Kwiatkowski nauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Sławomir Krzebietke nauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Emilia Marks nauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
dr hab. Zbigniew Mazurnauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Mariusz Nietupski  nauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Anna Nogalskanauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Joanna Majkowska-Gadomskanauki rolnicze,    ogrodnictwo
dr hab. Marzenna Olszewska nauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Krzysztof Orzech nauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Mirosław Orzechowski nauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
dr hab. Danuta Packa nauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Jan Pawluczuk nauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
dr hab. Bogumił Rychciknauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Tadeusz Sadowski nauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Paweł Sowińskinauki rolnicze     ochrona i kształtowanie środowiska
dr hab. Arkadiusz Stępieńnauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Sławomir Smólczyński nauki rolnicze,    ochrona i kształtowanie środowiska
dr hab. Dariusz Załuskinauki rolnicze,    agronomia
dr hab. Andrzej Żołnowski nauki rolnicze,    agronomia