Kalendarium

 • 7 sierpnia 1950 r. – w  Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie utworzono 3 wydziały: Rolniczy, Zootechniczny i Mleczarski.
 • 2 października 1950 r. – Pierwsza inauguracja roku akademickiego, naukę na wydziale rozpoczyna 1000 studentów (w tym 450 nowoprzyjętych).
 • 23 listopada 1951 r. - przemianowanie Wydziału Rolniczego na Wydział Rolny.
 • 1951 – Powstaje Rolniczy Zakład Doświadczalny w Pozortach – początek doświadczalnictwa polowego.
 • 1952 – Pierwsi absolwenci, inżynierowie Wydziału Rolnego.
 • 1953 – Pierwsi absolwenci studiów magisterskich, powstają pierwsze studenckie koła naukowe.
 • 1954 – Powstanie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Łężanach.
 • 1954 – Powstanie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Bałcynach.
 • 1955 – Rozpoczęto kształcenie w trybie zaocznym.
 • 1958 – Zmiana nazwy na Wydział Rolniczy, w strukturze organizacyjnej wyodrębniono 16 katedr.
 • 1960 – Pierwsze obrony prac doktorskich.
 • 1966 – Rozpoczęcie działalności punktów konsultacyjnych studiów zaocznych (pierwszy punkt powstaje w Ełku, następne w Gdańsku – 1970, Starym Polu – 1976, Ostrołęce – 1977 i Olecku – 1994). Kształcenie w punktach konsultacyjnych prowadzono do 1996 roku.
 • 1969 – Katedra Mechanizacji Rolnictwa jako pierwsza zostaje wyłączona ze struktury Wydziału i na jej bazie powstaje Wydział Mechaniczny.
 • 1970 – Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału, w wyniku której powstaje 6 instytutów z zakładami.
 • 1 września 1972 r. – Zmiana nazwy Uczelni, powstaje Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie.
 • 1974 – Oddano do użytku blok nr 40 (dziś blok przy Placu Łódzkim 3).
 • 1975 – Powstanie bazy dydaktyczno-doświadczalnej w Tomaszkowie.
 • 1980 – Powrót do struktury organizacyjnej z podstawowymi jednostkami w postaci katedr.
 • 1995 – Kolejna jednostka – Instytut Ekonomii i Organizacji Rolnictwa – wyłączona ze struktury organizacyjnej Wydziału w celu utworzenia, wraz z innymi jednostkami Uczelni, Wydziału Zarządzania.
 • 1997 – Przesunięcie Katedr Botaniki oraz Fizjologii i Biochemii Roślin na nowopowstały Wydział Biologii
 • 1998 – utworzenie kierunku ogrodnictwo
 • 1998 – Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora z dyscypliny kształtowanie środowiska.
 • 1 września 1997 r. – Zmiana nazwy na Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska.
 • 1997 - utworzenie kierunku ochrona środowiska
 • 1 września 1999 r. – Wydział wchodzi w skład nowopowstałego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • 1 września 2000 r. – Kolejna zmiana nazwy na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.
 • 2000 - utworzenie kierunku architektura krajobrazu
 • 2001 - utworzenie kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
 • 2001 – Wydział uzyskuje pierwsze akredytacje kierunków studiów.
 • 2004 – Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowango z dyscypliny kształtowanie środowiska.
 • 2006 – Rozpoczęcie działalności Stacji Doświadczalnej w Bałdach.
 • 2007 – Oddanie do użytku nowej hali wegetacyjnej.
 • 2011 - utworzenie kierunku leśnictwo
 • 2015 - utworzenie kierunku odnawialne źródła energii (studia II stopnia)
 • 2015 - nowa struktura organizacyjna Wydziału: Katedra Agroekosystemów, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Katedra Architektury Krajobrazu, Katedra Chemii, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska, Katedra Chemii Środowiska, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej,Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów, Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Katedra Mikrobiologii, Katedra Ogrodnictwa, Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny