Doktorzy honoris causa

DOKTORZY HONORIS CAUSA  - PROFESOROWIE WYDZIAŁU

Prof. dr Witold Niewiadomski
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1982)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1993)
 • Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (1995)
 • Akademia Rolnicza w Krakowie (1996)

Prof. dr Mieczysław Koter

 • Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (1985)
Prof dr hab. Zdzisław Kawecki
 • Białoruska Akademia Rolnicza – Gorki (1995)
 • Członek Zagraniczny Litewskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Teofil Mazur
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie (1997)
 • Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (1999)
 • Akademia Rolnicza w Lublinie(2000)
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu(2002)
 • Akademia Rolnicza w Krakowie (2003)
Prof. dr hab. Aleksander Lewczuk
 • dr h.c. Białoruska Akademia Rolnicza – Gorki (1999)

Prof dr hab. Jan Kucharski

 • Akademia Rolnicza w Szczecinie (2005)

Prof. dr. hab. Wojciech Budzyński

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (2008)
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2016)
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (2016)

DOKTORZY HONORIS CAUSA NASZEJ UCZELNI - ZWIĄZANI Z NASZYM WYDZIAŁEM

1963

Prof. dr hab. Bolesław Świętochowski (1895-1975)

Absolwent „Kursów Przemysłowo-Rolniczych” (późniejszej Królewsko-Polskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ) w Warszawie (1916), wybitny badacz i organizator nauk rolniczych, mistrz i wychowawca licznej kadry akademickiej i rzeszy praktyków rolników, aktywny uczestnik życia naukowego i gospodarczego kraju

1965

Prof. dr hab. Jan Tomaszewski (1884-1967)

Absolwent Wydziału Leśnego Instytutu Rolnictwa i Leśnictwa w Puławach (1910), gleboznawca, hydrolog, inicjator i organizator badań kartograficzno-gleboznawczych, autor monografii dotyczących gleb błotnych i łąkowych oraz podręcznika pt. Nauka o glebie, stworzył wrocławską szkołę gleboznawstwa

1981

Prof. dr hab. Włodzimierz W. Raczyński (1920-1999)

Student Wydziału Fizyki Uniwersytetu Leningradzkiego a absolwent Wydziału Fizyczno-Matematycznego Archangielskiego Instytutu Pedagogicznego (1944), doktorant w Katedrze Fizyki Moskiewskiej Akademii Rolniczej im. K.A. Timiriazewa, organizator i kierownik Katedry Stosowanej Fizyki Atomowej i Radiochemii, wybitny specjalista, twórca akademickiej szkoły badań izotopowych w naukach rolniczych

1986

Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański (1909-1987)

Absolwent Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej (1933), gleboznawca, organizator Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, inicjator i organizator Instytutu Agrofizyki PAN, twórca lubelskiej akademickiej szkoły gleboznawczej

1990

Prof. dr hab. Stanisław Nawrocki (1927)

Absolwent Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1951), agrotechnik, specjalista w zakresie gospodarki płodozmianowej, systemów produkcji roślinnej, metod użyźniania gleb lekkich, organizator nauk rolniczych

1998

Prof. dr hab. Roman Czuba (1928-2001)

Student Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie/ Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, absolwent Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Wrocławskiego (1951), agrochemik, organizator Centralnego Ośrodka Metodyczno-Naukowego ds. Stacji Chemiczno-Rolniczych w ramach IUNG, inicjator i koordynator ogólnopolskich badań dotyczących techniki i technologii nawożenia, organizator nauk rolniczych

1999

Prof. dr hab. Henryk Okruszko (1925-2000)

Absolwent Wydziału Rolnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1949), gleboznawca, wybitny badacz terenów podmokłych, twórca polskiej szkoły torfoznawczej, autor teorii murszenia gleb organicznych, specjalista z zakresu podstaw kształtowania i ochrony środowiska rolniczego, inicjator i organizator Biebrzańskiego Parku Narodowego

2003

Prof. dr hab. Andrzej Dubas (1932)

Absolwent Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (1954), współtwórca poznańskiej akademickiej szkoły agronomii, specjalista w zakresie badań nad kukurydzą, organizator nauk rolniczych