Habilitacje

Dr inż. Barbara Futa - postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

Dr Paweł Sowiński - postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska


Dr Sławomir Ligęza - postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska


Dr inż. Joanna Lemanowicz- postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska


Dr inż. Bernard Gałka - postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

Dr inż. Stanisław Bielski - postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia