Doktoraty

 

mgr inż. Michał Baciak

Temat pracy doktorskiej: Reakcja wybranych roślin na zanieczyszczenie środowiska antybiotykami stosowanymi w medycynie weterynaryjnej

Streszczenie pracy  >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. inż. Katzrzyna Chwedorzewska  >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł  >>>>>>

 


mgr inż. arch. kraj. Anna Mazur

Temat pracy doktorskiej: Przekształcenia krajobrazu na przykładzie warmińskiej gminy Dobre Miasto, uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe

Streszczenie pracy  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. Piotr Hewelke  >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw.  >>>>>>

 


mgr inż. Ewa Mackiewicz-Walec

Temat pracy doktorskiej: Wpływ obornika i nawozów mineralnych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie

Streszczenie pracy  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Jacek Czekała  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Zofia Spiak  >>>>>>

 


mgr inż. Tomasz Mikołajczak

Temat pracy doktorskiej: Elektrochemiczna metoda produkcji wodoru na potrzeby energetyczne oraz elektrodegradacja związków organicznych na przykładzie fenolu

Streszczenie pracy  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski  >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. Juliusz Orlikowski  >>>>>>

 


mgr inż. Katarzyna Teresa Pożarska

Temat pracy doktorskiej: Wybrane elementy klimatyczne w północno-wschodniej Polsce w aspekcie wykorzystania gospodarczego

 

Streszczenie pracy  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Jacek Żarski  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski  >>>>>>

 


mgr inż. Malwina Anna Śnieg

Temat pracy doktorskiej: Plonowanie i charakterystyka biomasy wybranych gatunków wieloletnich roślin energetycznych

 

Streszczenie pracy >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Kotecki  >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. Mariusz Matyka, prof. nadzw. >>>>>>

 


mgr inż. Radosław Przybylski

Temat pracy doktorskiej: Wpływ nawożenia i gęstości sadzenia mikrobulw ziemniaka na produkcję materiału sadzeniakowego

 

Streszczenie pracy >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Krystyna Rykaczewska >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Krystyna Zarzecka >>>>>>

 


 Mgr inż. Adam Parzonka

Temat pracy doktorskiej: Rolnicza, energetyczna i ekonomiczna efektywność produkcji biomasy wybranych gatunków roślin z przeznaczeniem na biogaz

 

Streszczenie pracy >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Kotecki >>>>>>

Recernzja pracy - prof. dr hab. Bogdan Kościk >>>>>>


Mgr inż. Tomasz Sałek

Temat pracy doktorskiej: Rolnicza, energetyczna i ekonomiczna efektywność produkcji biomasy wybranych gatunków roślin z przeznaczeniem na biogaz

 

Streszczenie pracy >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Kotecki >>>>>>

Recernzja pracy - prof. dr hab. Bogdan Kościk >>>>>>


 Mgr inż. Katarzyna Kucharska

Temat pracy doktorskiej: Wykorzystanie mikroorganizmów do oceny zanieczyszczeń fyllosfery i ryzosfery środkami ochrony roślin

 

Streszczenie pracy >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. Magdalena Błaszak >>>>>>

Recernzja pracy - dr hab. Maria J. Chmiel >>>>>>