Doktoraty

mgr inż. Sebastian Wojciech Przemieniecki

Temat pracy doktorskiej: Środki ochrony roślin i bakterie antagonistyczne w relacji z różnymi grupami genetycznymi i fenotypowymi Pectobacterium spp.

Streszczenie pracy  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Henryk Pospieszny  >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. Grzegorz Lemańczyk  >>>>>> 

 


mgr inż. Aneta Sienkiewicz

Temat pracy doktorskiej: Sieci bayesowskie w ocenie wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na zachowanie populacji zagrożonych gatunków roślin na przykładzie sasanki otwartej Pulsatilla patens (L) Mill.

Streszczenie pracy  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Bożena Czarnecka  >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. Jacek J. Nowakowski, prof. nadzw.  >>>>>>

 


mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Agnieszka Ruszczycka

Temat pracy doktorskiej: Wiejskie założenia dworsko-ogrodowe w powiecie kętrzyńskim, ich ochrona i rola w krajobrazie

Streszczenie pracy  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Jan Rylke  >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. Piotr Urbański  >>>>>>


 mgr inż. Michał Baciak

Temat pracy doktorskiej: Reakcja wybranych roślin na zanieczyszczenie środowiska antybiotykami stosowanymi w medycynie weterynaryjnej

Streszczenie pracy  >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. inż. Katzrzyna Chwedorzewska  >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł  >>>>>>

 


mgr inż. arch. kraj. Anna Mazur

Temat pracy doktorskiej: Przekształcenia krajobrazu na przykładzie warmińskiej gminy Dobre Miasto, uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe

Streszczenie pracy  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. Piotr Hewelke  >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw.  >>>>>>

 


mgr inż. Ewa Mackiewicz-Walec

Temat pracy doktorskiej: Wpływ obornika i nawozów mineralnych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie

Streszczenie pracy  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Jacek Czekała  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Zofia Spiak  >>>>>>

 


mgr inż. Tomasz Mikołajczak

Temat pracy doktorskiej: Elektrochemiczna metoda produkcji wodoru na potrzeby energetyczne oraz elektrodegradacja związków organicznych na przykładzie fenolu

Streszczenie pracy  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski  >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. Juliusz Orlikowski  >>>>>>

 


mgr inż. Katarzyna Teresa Pożarska

Temat pracy doktorskiej: Wybrane elementy klimatyczne w północno-wschodniej Polsce w aspekcie wykorzystania gospodarczego

Streszczenie pracy  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Jacek Żarski  >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski  >>>>>>

 


mgr inż. Malwina Anna Śnieg

Temat pracy doktorskiej: Plonowanie i charakterystyka biomasy wybranych gatunków wieloletnich roślin energetycznych

Streszczenie pracy >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Kotecki  >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. Mariusz Matyka, prof. nadzw. >>>>>>

 


mgr inż. Radosław Przybylski

Temat pracy doktorskiej: Wpływ nawożenia i gęstości sadzenia mikrobulw ziemniaka na produkcję materiału sadzeniakowego

Streszczenie pracy >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Krystyna Rykaczewska >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Krystyna Zarzecka >>>>>>

 


 mgr inż. Adam Parzonka

Temat pracy doktorskiej: Rolnicza, energetyczna i ekonomiczna efektywność produkcji biomasy wybranych gatunków roślin z przeznaczeniem na biogaz

Streszczenie pracy >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Kotecki >>>>>>

Recernzja pracy - prof. dr hab. Bogdan Kościk >>>>>>


mgr inż. Tomasz Sałek

Temat pracy doktorskiej: Rolnicza, energetyczna i ekonomiczna efektywność produkcji biomasy wybranych gatunków roślin z przeznaczeniem na biogaz

Streszczenie pracy >>>>>>

Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Kotecki >>>>>>

Recernzja pracy - prof. dr hab. Bogdan Kościk >>>>>>


 mgr inż. Katarzyna Kucharska

Temat pracy doktorskiej: Wykorzystanie mikroorganizmów do oceny zanieczyszczeń fyllosfery i ryzosfery środkami ochrony roślin

Streszczenie pracy >>>>>>

Recenzja pracy - dr hab. Magdalena Błaszak >>>>>>

Recernzja pracy - dr hab. Maria J. Chmiel >>>>>>