Studenci niepełnosprawni

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105, 10-719 Olsztyn,  tel.: 89/ 523 38 66, fax: 89/ 523 38 60, www.uwm.edu.pl/bon, e-mail: bon@uwm.edu.pl

 Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Wydziałowy opiekun studentów niepełnosprawnych - prof. dr hab. Bożena Kordan, bozena.kordan@uwm.edu.pl, ul. Prawocheńskiego 17 p. 8E, tel. kom. 515 122 571

 

 Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować o wdrożeniu w życie nowej usługi wspierającej naszych studentów.

Z początkiem roku akademickiego ruszyła usługa koordynacji wsparcia studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  (informacja na temat nowej usługi: http://www.uwm.edu.pl/bon/content/autyzm-wsparcie)
Funkcję specjalisty w tej dziedzinie pełni pani dr Bożena Chrostowska.

Dyżury specjalisty w semestrze zimowym 2017/2018: wtorki w godz. 15:15 – 16:45

Miejsce dyżurów: Biblioteka Uniwersytecka ul. Oczapowskiego 12B, pok. S2/ 105 (siedziba BON).


Ogłoszenie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, informuje organizowanym lektoracie z języka polskiego dla osób głuchych i słabosłyszących, mającym na celu podniesienie kompetencji z języka polskiego z zakresie języka pisanego i zrozumienia treści. Terminy kursu i godziny zostaną podane w późniejszym terminie.

Pobierz wniosek o udział w lektoracie z języka polskiego dla studentów głuchych i słabosłyszących


Ogłoszenie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, informuje, że Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, rozpoczyna  realizacje programu "Aktywny Samorząd 2016" 

Terminy dla osób mieszkających w Olsztynie, ubiegających się o dofinansowanie:

Moduł I od 04.05.2016 do30.08.2016
Moduł II
- od 14.03.206 do 15.04.2016 (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
- od 05.09.2016 do 10.10.2016 (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

W Olsztynie wnioski wydawane i przyjmowane są na ul. Prostej 23A, w pok. 6 lub 5, 5A.
(Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy właściwy dla Wnioskodawcy).

Osoby, które ubiegają się o dofinansowanie z tego programu poza Olsztynem, zachęcamy do zasięgania informacji w jednostkach samorządu terytorialnego realizujących projekt w swoim miejscu zamieszkania.
Informacje dla studentów korzystających z Modułu II.
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
- aktualnie maja przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Więcej informacji na stronie PFRON ora  na stronie OION