Kontakt

Biuro projektu „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”

Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Pl. Łódzki 2, pokój nr 18

10-727 Olsztyn

tel. (89) 523 33 81

mail: kliel@uwm.edu.pl