Opiekunowie lat w roku akademickim 2016/2017

 

Rolnictwo

Rok

Imię i nazwisko

e-mail

telefon

I

dr inż. Małgorzata Baćmaga

m.bacmaga@uwm.edu.pl

89 523 44 39

II

dr hab. inż. Andrzej Klasa

andrzej.klasa@uwm.edu.pl

89 523 47 05

III

dr hab. inż. Bogdan Dubis

dubis@uwm.edu.pl

89 523 32 42

IV

dr hab. inż. Sławomir Krzebietke

slawomir.krzebietke@uwm.edu.pl

89 523 33 73

 

Ochrona środowiska

Rok

Imię i nazwisko

e-mail

telefon

I

dr inż. Elżbieta Rolka

elzbieta.rolka@uwm.edu.pl

89 523 39 13

II

dr hab. inż. Andrzej Klasa

andrzej.klasa @uwm.edu.pl

89 523 47 05

III

dr hab. inż. Zbigniew Mazur

zbigniew.mazur@uwm.edu.pl

89 523 35 42

IV

dr inż. Agata Borowik

agata.borowik@ uwm.edu.pl

89 523 35 53

 

Gospodarowanie surowcami mineralnymi i odnawialnymi

Rok

Imię i nazwisko

e-mail

telefon

I

dr inż. Elżbieta Rolka

elzbieta.rolka@uwm.edu.pl

89 523 39 13

II

 

 

 

III

 

 

 

IV

 

 

 

 

Leśnictwo

Rok

Imię i nazwisko

e-mail

telefon

I

dr inż. Barbara Kalisz

barbara.kalisz@uwm.edu.pl

89 523 58 20

II

dr Stanisława Koronkiewicz

stankor@uwm.edu.pl

89 523 41 37

III

dr inż. Anna Zawadzka

anna.zawadzka@uwm.edu. pl

89 523 39 43

IV

dr inż. Bogumił Markuszewski

bogumil.markuszewski@uwm.edu.pl

89 524 51 37

 

Architektura krajobrazu

Rok

Imię i nazwisko

e-mail

telefon

I

dr Beata Kołakowska

beata.kolakowska@uwm.edu.pl

89 523 35 23

II

dr Stanisława Koronkiewicz

stankor@uwm.edu.pl

89 523 41 37

III

dr hab. inż. Zbigniew Mazur

zbigniew.mazur@uwm.edu.pl

89 523  35 42

IV

dr inż. Agata Borowik

agata.borowik@ uwm.edu.pl

89 523 35 53

 

Ogrodnictwo

Rok

Imię i nazwisko

e-mail

telefon

I

dr inż. Ireneusz Cymes

irecym@uwm.edu.pl

89 523 37 85

II

 

 

 

III

 

 

 

IV