Ogłoszenia i informacje

> Wzór strony tytułowej prac dyplomowych

> Wzory podań


 

Informacja o możliwości ubiegania się o Stypendia Rządu Chińskiego na studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Xi’an Jiaotong.


 

Uwaga - szkolenie z zakresu "Praw i obowiązków studenta" - obecność obowiązkowa 

6.12.2016 r. (wtorek) godz. 20.00-21.30 - aula Dietrichów (Wydział Humanistyczny)

Kierunek:

Leśnictwo - I rok stacjonarne I stopnia WKSiR

Architektura krajobrazu - I rok stacjonarne I stopnia WKŚiR7.12.2016 R. GODZ. 18.30 - 20.00 - AULA DIETRICHÓW (WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY) 
Kierunek: 
ROLNICTWO - I ROK STACJONARNE, I STOPNIA WKŚIR 
GOSPODAROWANIE SUROWCAMI ODNAWIALNYMI I MINERALNYMI - I ROK STACJONARNE, I STOPNIA WKŚIR


 

Egzamin wstępny z RYSUNKU dla kandydatów na kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU w ramach dodatkowego naboru odbędzie się dn. 19 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
ul. Oczapowskiego 8, w sali nr 10 (obok dziekanatu).

 


 

Godziny przyjęć  prodziekana ds studenckich: prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz - pok. 06, wtorki 12:00-14:00, czwartki 12:00-14:00

Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich bkss@uwm.edu.pl tel:+48 89 523 38 35

 Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów - Biuro Karier www.uwm.edu.pl/kariera/ tel:+48 89 527 92 12

 Akademickie Centrum Kultury ul. Czesława Kanafojskiego 1 (DS 2), 10-718 Olsztyn tel. +4889 523-32-36; e-mail: ack@uwm.edu.pl

 


Stypendium Ministra

Wnioski o stypendium ministra studenci mogą składać  w dziekanacie w pokoju 08 do 09-09-2016 roku.


Badanie Eurostudent VI

Zachęcamy do udziału w badaniu, któremu towarzyszy konkurs z nagrodami.

EUROSTUDENT VI to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównywanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy.

Badanie skierowane jest głownie do studentów kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, budownictwo, geodezja i kartografia, pedagogika, rolnictwo, ekonomia, mechatronika, prawo, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, kierunek lekarski, turystyka i rekreacja

Respondenci, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, wezmą udział w grze o tablety!

Ankieta: https://ankieta.pbs.pl/45a591c3e699bdfd3d8e2eb0c6ad55cb.pg

 

EUROSTUDENT VI: POLSKA

 

podstawowe Informacje  o  badaniu

 

EUROSTUDENT VI to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego. Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii. Polska bierze udział w projekcie już po raz trzeci, przy czym pierwszy raz w historii badanie w naszym kraju realizowane będzie w uczelniach, na reprezentatywnej dla populacji studentów losowo-kwotowej próbie. Dość skomplikowana, wielostopniowa metodologia  przesądza o unikatowości projektu, gwarantując trafność wyciąganych na jego podstawie wniosków.  

Badanie realizowane jest metodą ankiety internetowej, a jego Wykonawcą jest Centrum Badawczo-Rozwojowe PBS (dawniej Pracownia Badań Społecznych). PBS jest jedną z najbardziej prężnych i doświadczonych agencji działających na krajowym rynku usług badawczych, prowadzącą działalność nieprzerwanie od 1990 roku. Nasza firma gwarantuje studentom pełną dyskrecję i poufność – informacje, których nam udzielą zostaną oddzielone od ich danych osobowych, a wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk. Rzetelność PBS potwierdzają certyfikaty organizacji branżowych. 

Ze względu na dużą liczbę partycypantów, raport porównawczy podsumowujący wyniki badania
w Europie zostanie opublikowany wiosną 2018 roku. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleci natomiast opracowanie polskojęzycznego raportu krajowego.


 

Oferta praktyk zawodowych w Zagrodzie Edukacyjnej Fotel Karkonosza dla studentów wyższych uczelni rolniczych 

Szczegóły


Ogłoszenie

 Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej przekazuje informację z Ambasady Turcji  o możliwości ubiegania się o stypendia rządu tureckiego dla studentów  zagranicznych.  O stypendia można aplikować w terminie do 31 marca br.  Stypendium obejmuje:

- miesięczne stypendium w wysokości 600TL, 850TL lub 1200 TL w zależności od stopnia studiów
- tuition fee
- roczny kurs języka tureckiego
- zakwaterowanie
- ubezpieczenie
- pokrycie kosztu biletu
Zajęcia odbywają się w języku tureckim, angielskim, francuskim lub arabskim.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku lub na stronie  http://www.trscholarships.org/index.php/en