Rolnictwo - program kształcenia

 

 

Efekty kształcenia 

Studia I stopniaStudia II stopnia

 

 Plan studiów

Studia I stopniaStudia II stopnia

Studia stacjonarne

rok I

rok II

rok III i IV

semestr I

semestr II

semestr III

Wskaźniki

Wskaźniki

Studia niestacjonarne

rok I

rok II

rok III i IV

semestr I

semestr II

semestr III

Wskaźniki

Wskaźniki

 

 Sylabusy

Studia I stopniaStudia II stopnia

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

 

Egzamin dyplomowy

Studia I stopniaStudia II stopnia

Specjalność: Rolnictwo precyzyjne


Rolnictwo (obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019):