Ochrona środowiska - program kształcenia

 

 

Efekty kształcenia 

Studia I stopniaStudia II stopnia

 

 Plan studiów

Studia I stopniaStudia II stopnia

Studia stacjonarne

rok I

rok II i III

rok IV

semestr I

semestr II-III

Wskaźniki - rekrutacja 2017/2018

Wskaźniki - rekrutacja 2017/2018:

 

 Sylabusy

Studia I stopniaStudia II stopnia

Studia stacjonarne

Specjalność: Kształtowanie środowiska - rekrutacja 2016/2017, rekrutacja 2017/2018

 

Egzamin dyplomowy

Studia I stopniaStudia II stopnia