Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Wiera Sądej

Członkowie: dr hab. inż. Katarzyna Brodzińska

                    dr hab. inż. Ewa Dragańska

                    dr inż. Andrzej Skwierawski

                    dr inż. Stanisława Koronkiewicz

                    Piotr Wałejko – przedstawiciel studentów

                    Sebastian Niestępski – przedstawiciel doktorantów