Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

 

Przewodnicząca: prof. dr hab. Bożena Kordan

 

Podkomisja ds. kierunku Rolnictwo

Przewodnicząca: dr hab. inż. Jadwiga Wierzbowska, prof. UWM

Członkowie:   prof. dr hab. Marian Wiwart

                      dr hab. inż. Magdalena Jastrzębska

                      dr hab. Piotr Bórawski

                      Dawid Zabadaj – przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunku Leśnictwo

Przewodniczący: dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM

Członkowie:   dr inż. Agnieszka Bęś

                     dr Marta Damszel

                         dr Anna Zawadzka

                        Kamil Sadowski – przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunku Ochrona środowiska, Gospodarowanie surowcami
odnawialnymi i mineralnymi i Odnawialne źródła energii

Przewodnicząca: dr hab. inż. Ewa Dragańska

Członkowie:   prof. dr hab. inż. Jadwiga Wyszkowska

                      prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski

                      dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek

                      dr inż. Kazimierz Warmiński

                      Bartłomiej Ostrowski - przedstawiciel studentów

                      Ewelina Ziółko - przedstawicielka studentów

                      Martyna Trzcińska - przedstawicielka studentów

 

Podkomisja ds. kierunku Architektura krajobrazu i Ogrodnictwo

Przewodnicząca: dr inż. arch. Wiesława Gadomska

Członkowie:   dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska

                      dr inż. arch. kraj. Marta Akincza

                         dr hab. inż. Anna Franke

                         Karolina Wierzbicka - przedstawicielka studentów

                         Aleksandra Kępczyńska - przedstawicielka studentów

 

Podkomisja ds. studiów podyplomowych

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Kurowski

Członkowie:   dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek

                      dr hab. inż. Arkadiusz Stępień

                      dr hab. inż. Stanisław Bielski

                      dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska