Procedury WSZJK

 

Zasady funkcjonowania oraz zadania Zespołu ds. Zapewniania Jakości określa:

Uchwała Senatu Nr 198 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Zarządzenie Rektora Nr 70/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 


Akty prawne

 

 • Uchwała RW nr 325 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia planów i programów studiów doktoranckich z dyscypliny agronomia oraz ochrona i kształtowanie środowiska.
 • Uchwała RW nr 303 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany w Uchwale nr 174 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia kierunków studiów pierwszego stopnia, które upoważniają do studiowania na drugim stopniu kształcenia na kierunkach: architektura krajobrazu, ochrona środowiska, ogrodnictwo i rolnictwo.
 • Uchwała RW nr 302 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia skali ocen  związanej z oceną dydaktyczną nauczyciela akademickiego na podstawie danych z Raportu Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Uchwała RW nr 300 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia procedur związanych z zapewnianiem jakości kształcenia.
 • Uchwała RW nr 278 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w ofercie kształcenia na Wydziale od roku akademickiego 2015/2016.
 • Uchwała RW nr 264 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia procedur związanych z zapewnianiem jakości kształcenia. Uchwała dotyczy m.in. „Procedur opracowywania, monitorowania i aktualizacji programów kształcenia i planów studiów”.
 • Uchwała RW nr 260 z dnia 17.11.2013 r. Wizja, misja i strategia rozwoju Wydziału na lata 2014 – 2020. Opracowana przez Komisję Rozwoju i Finansów.
 • Uchwała RW nr 233 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia planów studiów i programów studiów oraz efektów kształcenia  na studiach podyplomowych  z zakresu  „Odnawialne źródła energii”.
 • Uchwała  RW nr 190 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia planów studiów i programów studiów oraz efektów kształcenia  na studiach podyplomowych  z zakresu  „Integrowana produkcja i ochrona roślin”.
 • Uchwała  RW nr 173 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia planów studiów i programów studiów oraz efektów kształcenia  na studiach podyplomowych  z zakresu  „Hortiterapia”.
 • Uchwała RW nr 146 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wydziałowego Regulaminu Praktyk oraz zasad odbywania praktyk.
 • Uchwała RW nr 110 z dnia 21 marca 2013 r. w  sprawie zmiany w Uchwale nr 9 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa dotyczącej  powołania Wydziałowych Komisji.
 • Uchwała  RW nr 107 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia.
 • Uchwała nr 89 RW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 506 Rady Wydziału z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia efektów kształcenia.
 • Uchwała  RW nr 88 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmian w ofercie kształcenia na Wydziale od roku akademickiego 2014/2015.
 • Uchwała RW nr 87 z dnia 24 stycznia 2013 r. w zmiany przedmiotów kształcenia ogólnego od semestru letniego roku akademickiego 2012-2013.
 • Uchwała RW nr 85 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia „ Programu Rozwoju Wydziału Kształtowania Środowiska  i Rolnictwa UWM w Olsztynie na lata 2013-2020”.
 • Uchwała nr 519 RW z 19 kwietnia 2012 r. opisująca plany i programy kształcenia dla studiów doktoranckich.
 • Uchwała nr 506 Rady Wydziału z dnia 22 marca 2012 r. dotycząca  efektów kształcenia na kierunkach : rolnictwo, ogrodnictwo, ochrona środowiska, leśnictwo i architektura krajobrazu.
 • Uchwała RW nr 68 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów i programów kursu z zakresu „Ochrona roślin uprawnych”.
 • Uchwała  RW nr 36 i 37 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przyjęcia planów studiów i programów studiów oraz efektów kształcenia  na studiach podyplomowych  z zakresu  „Produkcja rolnicza i ogrodnicza” oraz „Urządzanie i  pielęgnacja terenów zieleni”.
 • Uchwała RW nr 9 z dnia 20 września  2012 r. Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  w sprawie powołania Wydziałowych Komisji (Zespół  ds.  Zapewnienia  Jakości Kształcenia).
 • Uchwała RW nr 449 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Społecznej Rady Konsultacyjnej.
 • Uchwała RW nr 437 z dnia 15 września 2011 r. dotycząca powołania Społecznej Rady Konsultacyjnej.
 • Uchwała RW nr 421 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie strategii rozwoju na lata 2011-2020.Decyzja nr 19 Dziekana WKŚiR z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora  ECTS.