Absolwenci

Statystyki

Kierunek/Stopień

Rok akademicki

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

Rolnictwo, studia I stopnia, stacjonarne

39

53

54

56

Rolnictwo, studia II stopnia, stacjonarne

28

18

26

18

Rolnictwo, studia I stopnia, niestacjonarne

31

12

30

36

Rolnictwo, studia I stopnia, niestacjonarne

17

32

16

11

Architektura krajobrazu, studia I stopnia, stacjonarne

26

35

50

56

Architektura krajobrazu,  studia II stopnia, stacjonarne

11

18

29

23

Leśnictwo, studia I stopnia, stacjonarne

63

65

75

64

Ogrodnictwo, studia I stopnia, stacjonarne

0

0

7

8

Ogrodnictwo, studia II stopnia, stacjonarne

2

9

4

16

Odnawialne źródła energii,  studia II stopnia, stacjonarne

6

9

0

0

Ochrona środowiska, studia I stopnia, stacjonarne

7

21

44

82

Ochrona środowiska, studia II stopnia, stacjonarne

14

16

43

44