Szkoła Partnerska

Szanowni Państwo,

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przygotował w ramach Programu Szkoła Partnerska ofertę bezpłatnych warsztatów, wykładów i prelekcji skierowaną do uczniów i nauczycieli szkół średnich. Uczestnictwo w Programie Szkoła Partnerska jest dobrowolne i polega na nawiązaniu współpracy między wydziałem a szkołami średnimi.

Nasza bogata oferta jest tematycznie związana z prowadzonymi na wydziale kierunkami nauczania: architekturą krajobrazu, gospodarowaniem surowcami odnawialnymi i mineralnymi, leśnictwem, ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii, ogrodnictwem i rolnictwem. Celem niniejszej oferty jest rozwój zainteresowań, poszerzenie wiedzy młodzieży oraz wskazanie możliwości jej praktycznego wykorzystania poprzez współpracę z naszymi pracownikami. W ramach oferty zapewniamy również możliwość skorzystania ze specjalistycznych laboratoriów badawczych.

Mamy nadzieję, że podjęta współpraca między wydziałem a Państwa szkołą pozwoli na wsparcie prawidłowego rozwoju młodzieży i wybór optymalnej dla każdego ucznia ścieżki kariery zawodowej. Zachęcamy serdecznie do skorzystania z oferty i bezpośredni kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia bądź koordynatorem Programu Szkoła Partnerska.

Prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk,

Dziekan

 

Do pobrania: