Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

stacjonarne - 7 semestrów

Nowy kierunek studiów gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi jest nowatorskim ujęciem kształcenia inżynierskiego z pogranicza obszarów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk technicznych. Interdyscyplinarny kierunek gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi jest pierwszym i jedynym takim kierunkiem w Polsce. Kadra dydaktyczna to osoby z dużym dorobkiem naukowo-dydaktycznym oraz praktycznym. Szczególnie ważnym jest doświadczenie zdobyte przez nich zagranicą (USA, Kanada, Niemcy, Szwecja, Islandia i in.), zwłaszcza w przemysłowych ośrodkach badawczych.

Podczas studiów zdobędziesz przygotowanie praktyczne i teoretyczne w zakresie:

 • produkcji, przetwarzania i wykorzystania surowców odnawialnych (biosurowców paliwowych i przemysłowych),
 • zrównoważonego pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych (w tym kruszyw naturalnych na potrzeby szeroko rozumianego budownictwa i inżynierii lądowej).

Ponadto poznasz:

 • nowoczesne metody laboratoryjnej oceny paliw, biosurowów i kopalin,
 • technologie wodorowe,
 • techniki zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
 • metody oceny wpływu inwestycji na środowisko,
 • zasady sporządzania projektów rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych pozyskaniem surowców mineralnych,
 • metody ochrony i odnowy zasobów naturalnych,
 • komputerowe systemy informacji przestrzennej (GIS) i grafiki inżynierskiej,
 • zagadnienia z organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu oraz przedsiębiorczości,
 • podstawy geodezji,
 • podstawy prawa energetycznego, geologicznego i górniczego.

Kładziemy duży nacisk na PRAKTYKI, podczas których studenci będą doskonalili wiedzę, umiejętności i kompetencje w przedsiębiorstwach związanych z produkcją, przetwarzaniem i wykorzystaniem biosurowców oraz z wydobyciem i użytkowaniem surowców mineralnych, w laboratoriach oceny paliw, geologicznych, geotechnicznych, jednostkach kontroli jakości i certyfikacji, a także w biurach projektowych, doradczych, organach administracji państwowej i samorządowej. Odbywana przez studentów praktyka pozwoli im na porównanie swojej wiedzy i oczekiwań z warunkami pracy, a pracodawcy sprawdzenie umiejętności i przygotowania do pracy studentów, czyli przyszłych pracowników.

Podczas procesu kształcenia przewidziane jest współdziałanie z przedsiębiorstwami i instytucjami administracji przy wykonywaniu prac dyplomowych, podczas praktyk i staży, a także w bieżącym wspomaganiu procesu dydaktycznego.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do PODJĘCIA PRACY w przedsiębiorstwach związanych z gospodarowaniem biosurowcami oraz z wydobyciem i użytkowaniem surowców mineralnych, w laboratoriach, w przedsiębiorstwach w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych i biosurowców, w firmach zaplecza przemysłowego.      

        Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.