Ogrodnictwo

Specjalności:

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Celem studiów jest pogłębienie umiejętności i wiedzy osób pragnących zajmować się zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni. W programie dydaktycznym pracownicy naukowi realizują zagadnienia dotyczące: zasad kształtowania przestrzeni, pielęgnacji roślin ogrodniczych, biotechnologicznych metod rozmnażania roślin ozdobnych, florystyki, zastosowania roślin ogrodniczych w hortiterapii, eksploatacji maszyn i narzędzi, chorób i szkodników oraz ochrony roślin ogrodniczych,  gospodarowania drzewostanem, zakładania i pielęgnacji trawników, ogrodów specjalnych, urządzania obiektów architektury krajobrazu, kalkulacji kosztów oraz organizacji i bezpieczeństwa pracy.

Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu przygotowania stanowiska, doboru gatunków drzew i krzewów oraz roślin zielnych stosowanych w terenach zieleni. Poza tym zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zagospodarowania tego typu terenów, zakładania trawników, nawożenia i pielęgnacji roślin, systemów nawadniających, organizacji pracy w ogrodzie i kierowania zespołami ludzkimi oraz sporządzania kalkulacji kosztów. Nabędzie kompetencje do pracy w usługach, administracji i doradztwie ogrodniczym.

 

Dekoracja przestrzenna i florystyka

Celem studiów jest pogłębienie umiejętności i wiedzy osób pragnących zajmować się tworzeniem dekoracji roślinnych oraz pielęgnacją roślin ozdobnych. W programie dydaktycznym realizowane są zagadnienia dotyczące: zastosowania roślin w kompozycjach przestrzennych oraz ogrodach wertykalnych, aranżacji kompozycji roślinnych w pomieszczeniach, przygotowania materiału  roślinnego do kompozycji, przedłużania trwałości roślin ciętych, florystyki, marketingu wyrobów i usług florystycznych, pielęgnacji roślin ogrodniczych, biotechnologicznych metod rozmnażania roślin ozdobnych, kalkulacji kosztów oraz organizacji i bezpieczeństwa pracy.

Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu doboru gatunków roślin ogrodniczych stosowanych w dekoracjach przestrzennych i florystycznych. Poza tym zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania kompozycji z roślin i ich pielęgnacji, a także  organizacji pracy, kierowania zespołami ludzkimi oraz sporządzania kalkulacji kosztów. Nabędzie kompetencje do pracy w usługach, administracji i doradztwie ogrodniczym.