Oferta studiów doktoranckich

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa prowadzi studia doktoranckie z zakresu 2 dyscyplin naukowych

  •  AGRONOMIA
  •  OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Szczegóły na stronie:

http://www.uwm.edu.pl/wksir/doktoranckie/index.html