Rok 2015

Jaszczak A. 2015. Revitalisation of riverside urban parks as exemplified by one of the Cittaslow towns,  W:  Cultural and natural heritage between theory and practice: 61-68

Jaszczak A., Młynarczyk K., Glińska-Lewczuk K., Marks-Bielska R. 2015 A view from Copernicus Tower - images of natural and cultural landscape (Vistula Lagoon, Frombork) W:  Cultural and natural heritage between theory and practice: 43-53 

Lizińska W., Marks Bielska R., Jaszczak A. 2015. Inwestycje zagraniczne napływające do Afryki, a możliwość rozwoju społeczno-ekonomicznego W: Dziedzictwo materialne
i niematerialne Afryki i jego znaczenie dla zrównoważonego rozwoju kontynentu Strony: 167-177 

Jaszczak A., Antolak M., Połucha I., Marks E. 2015. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec. 

Jaszczak A., Antolak A. 2015. Tożsamość krajobrazu a Przestrzeń społeczna, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 28: 109-117,                              

Jaszczak A. 2015. „Zielona i Niebieska” terapia w niemieckich uzdrowiskach

(na Przykładzie Kurortu Bad Bevensen), w: Hortiterapia II, red. B. Płoszaj

Jaszczak A. 2015. Przyszłość miast Cittaslow, Architektura krajobrazu, 1: 70-81

Marks E., Gadomska W., Wierzchowska B. 2015. Koncepcja zagospodarowania wybranego fragmentu linii brzegowej jeziora Śniardwy na cele wypoczynku i rekreacji. W: Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych. PWE Warszawa, 426-438.

Marks E., Młynarczyk K., Połucha I., Kwiatkowska D. 2015. Possibilities and Trends for Tourism Use of Legally Protected Areas in Warmińsko-Mazurskie Province. W: Chosen Problems of Nature Conservation in Polish and International Law. Polish Economics Publishers, 94-105.

Marks E., Gadomska W., Połucha I. 2015. Obszary niszowe turystyki wiejskiej w woj. warmińsko-mazurskim. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Studia. T. CLXIII, 243-251.

Gadomska W., Marks E. 2015. Proces rewitalizacji w kształtowaniu przestrzeni parkowej Olsztyna. W: Zieleń w programach rewitalizacji miast. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, oddział Toruń, ISBN 978-83-935740-7-0, 133-141.

Wiesława Gadomska, Krystyna Kuszewska, Mariusz Antolak, Naturalne i kulturowe uwarunkowania projektowanego Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, t.21, Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2015, s. 385-397.

Połucha I., Marks E., Warcaba E. 2015. Interaktywne odkrywanie dziedzictwa obszarów chronionych na przykładzie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. W: Ochrona przyrody. Uwarunkowania prawne, organizacyjne, społeczne i intelektualne wykorzystywania jej zasobów. PWE Warszawa, 143-153.

 

Połucha I. 2015. Projektowanie terenów szkolnych i placów zabaw jako zielonej infrastruktury. Problemy Ekologii Krajobrazu, Warszawa.

Połucha I., Žukovskis J. 2015. Interakcje w przestrzeni – nowe trendy w animacji turystyki. Ekonomiczne Problemy Turystyki 1(29). Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 847, Szczecin: 71-83.

Połucha I.2015. Turystyka jako gra – innowacje w aktywizacji turystycznej. Ekonomiczne Problemy Turystyki 1(29). Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 847, Szczecin: 57-70.  

Połucha I., Marks E., Warcaba E. 2015. Interaktywne odkrywanie dziedzictwa obszarów chronionych na przykładzie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. W: Ochrona przyrody. Uwarunkowania prawne, organizacyjne, społeczne i intelektualne wykorzystywania jej zasobów. PWE Warszawa, 143-153.

Lewandowicz E., Antolak M., 2015. Converting database on dendrological objects of Kortowo campus at the University of Warmia andMazury in Olsztyn to current GIS standards. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-35-3 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book2 Vol. 2, 787-794 pp - (chyba 10 punktów - z listy web of science)

Antolak M., Kiedrowska A., Klęczar M. 2015. Inwentaryzacja i waloryzacja dendroflory zabytkowego parku w Mortęgach koło Lubawy. Monografia: XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych .Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania, 2015. Pawłowicz J. A., Szafranko E. Wyd. KNMAiU Kreska UWM w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Historyczne, o. Olsztyn,Olsztyn , ISBN 978-83-63040-29-1, s. 191-196 (udział autorski 60%). 4 punkty

Antolak M. 2015. Środowisko przyrodnicze gminy wiejskiej i miejskiej Ostróda. w: Warmia i Mazury - nasze wspólne dobro, cz. II. Czachorowski S., Kostyk Ż., Zielińska A. Wyd. Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym oraz Akademicki Klub Turystyczny przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. s.147-158. ISBN 978-83-939380-1-8. 4 punkty.

Antolak M., Bartoszczuk W., Bernaciak A., Jopek D., Majewska A., Oleński M., Pijanowski J. M., Prus B. Szumigała P. 2015. Problemy kształtowania ładu przestrzennego. Wyd. AR w Krakowie, Kraków. ISBN 978-83-64758-23-2. - 20 punktów.

Antolak M., Bartoszczuk W.,  Bernaciak A., Gubański J., Jankowicz B., Tokarczuk T., Uruszczak M. 2015. Problematyka kształtowania architektury krajobrazu na tle prawnych uwarunkowań w Polsce. Wyd. AR w Krakowie, Kraków. ISBN 978-83-64758-27-0. - 20 punktów.

Jaszczak A., Antolak M., Połucha I., Marks E. 2015. Tożsamość krajobrazu a przestrzeń społeczna. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec.

Połucha I. 2015. Projektowanie terenów szkolnych i placów zabaw jako zielonej infrastruktury. Problemy Ekologii Krajobrazu, Warszawa.

Połucha I., Žukovskis J. 2015. Interakcje w przestrzeni – nowe trendy w animacji turystyki. Ekonomiczne Problemy Turystyki 1(29). Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 847, Szczecin: 71-83.

Połucha I. 2015. Turystyka jako gra – innowacje w aktywizacji turystycznej. Ekonomiczne Problemy Turystyki 1(29). Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 847, Szczecin: 57-70. 

Połucha I., Marks E., Warcaba E. 2015. Interaktywne odkrywanie dziedzictwa obszarów chronionych na przykładzie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. W: Ochrona przyrody. Uwarunkowania prawne, organizacyjne, społeczne i intelektualne wykorzystywania jej zasobów. PWE Warszawa, 143-153. (5)

Ruszczycka K. 2015, Rodowy cmentarz majątku PozortyWarmia i Mazury – nasze wspólne dobro, red. Czachorowski S., Antolak M., Kostyk Ż. Wyd. Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym, AKT UWM  Olsztyn, ISBN: 978-83-939380-1-8

Kwiatkowska D., TimofteC., Glińska-Lewczuk K., Marks E. (2015). The cemetery
as a touristic site value – an example of The Merry Cemetery in Romania. [w]:
M. Śliwa I K. Glińska-Lewczuk (red). Cultural and natural heritage: between theory and practice. Olsztyn; ISBN 978-83-94426-0-7; s. 53-60.