Kadra

Kierownik

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, prof. zw.

pok. 206Atel. 89 523 35 29 kfm@uwm.edu.pl

Adiunkci

dr arch. kraj. Mariusz Antolak

pok. 213Atel. 89 523 41 71  mariusz.antolak@uwm.edu.pl

dr inż. arch. Wiesława Gadomska

pok. 212Atel. 89 523 41 54   wiga@uwm.edu.pl

dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak

pok. 215Atel. 89 523 41 82   agaj77@tlen.pl

dr Małgorzata Kadelska

pok. 211Atel. 89 523 41 48   magik@uwm.edu.pl

dr hab. inż. Emilia Marks

pok. 204Ftel. 89 523 33 54   emma@uwm.edu.pl

dr inż. Iwona Połucha

pok. 214Atel. 89 523 41 74   i.polucha@gmail.com
dr inż. Marta Akincza, arch. kraj.                              
pok. 210A
tel. 89 523 41 46   marta.akincza@uwm.edu.pl
dr Beata Kołakowska
pok. 203F
tel. 89 524 52 28   beata.kolakowska@uwm.edu.pl
 

Starszy specjalista

mgr inż. Ewa Warcaba

pok. 207Atel. 89 523 35 29   ewaw@uwm.edu.pl

Technolog

mgr inż. Abdalla Omer Elkhatib

pok. 216Atel. 89 523 41 83   abdul@uwm.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. arch. kraj. Dominika Kwiatkowska

pok. 205Atel. 89 523 41 32  

Osoby współpracujące z Katedrą

mgr inż. Wiktor Knercer

 tel. 89 523 35 29   knercer@wp.pl

mgr Barbara Zalewska

 

tel. 89 523 35 29   @uwm.edu.pl