Ogrodnictwo

Przedmioty obligatoryjne na studiach pierwszego stopnia:

  • Zakładanie i pielęgnacja ogrodów

Przedmioty obligatoryjne na studiach drugiego stopnia:

  • Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody