Zwycięstwo naszych Architektów Krajobrazu w ogólnopolskim konkursie!!!

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK) organizuje coroczny, ogólnopolski konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu architektury krajobrazu. W tym roku prace, które powstały w Katedrze Architektury Krajobrazu WKŚiR pod kierunkiem dr inż. arch. kraj. Mariusza Antolaka zostały uznane za najlepsze w Polsce!

Kapituła konkursu, biorąc pod uwagę: skalę trudności, oryginalność rozwiązania, pomysł twórczy, czytelność oraz kompleksowość opracowania, nagrodziła trzy prace inżynierskie i trzy prace magisterskie oraz wyróżniła po dwie prace inżynierskie i magisterskie.

I nagroda w kategorii prac inżynierskich: Koncepcja zagospodarowania przestrzennego ścieżki widokowej wzdłuż fragmentu linii brzegowej Rozlewiska Morąskiego, autor: inż. arch. kraj Ewelina Pochodyła, promotor: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak

I nagroda w kategorii prac magisterskich: Elektrownie wiatrowe a krajobraz. Analiza oddziaływania projektowanej farmy wiatrowej „Mikołajki Pomorskie” na krajobraz, autor: mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Wójcik, promotor: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak

Gratulujemy!

Info: https://www.facebook.com/uwm.wksir

Wyniki konkursu: http://www.architekci-krajobrazu.org/node/121

Zobacz film: Elektrownie wiatrowe a krajobraz