Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Podczas I Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości prof. dr hab. Marek Marks, kierownik Katedry Agroekosystemów naszego Wydziału został wyróżniony przez Marszałka i Samorząd Województwa Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odznaka ta jest przyznawana za szczególne zasługi położone dla rozwoju województwa, wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców regionu Warmii i Mazur.

Na ww. Kongresie Prof. dr hab. Marek Marks przewodniczył także panelowi dyskusyjnemu pod hasłem Wieś to nie tylko rolnictwo oraz został zaproszony do dyskusji w panelu Jakość życia w wielkich miastach. Powroty z wielkich aglomeracji na wieś.