Zarządzanie gospodarką ściekową w praktyce

Studenci z Koła Naukowego Zarządzania Środowiskowego PROSPERO odwiedzili w piątek 24 listopada 2017 r. olsztyńską Oczyszczalnię Ścieków „Łyna”.

Celem spotkania było zapoznanie ze sposobami zapewnienia prawidłowej gospodarki ściekowej w Olsztynie.

W wizycie studyjnej uczestniczyło dziewięcioro studentów drugiego i trzeciego roku kierunku Ochrona Środowiska, czworo studentów programu Erasmus oraz opiekun Koła dr Wojciech Truszkowski.

Zapoznano się ciągiem technologicznym obiektu. Uwagę zwrócono zarówno na sam proces oczyszczania ścieków jak i procesy towarzyszące takie jak produkcja energii elektrycznej z biogazu czy stabilizacja osadów, ich suszenie i spalanie. Studentów interesował sposób zbierania i transportu ścieków z terenu Olsztyna oraz trudności, które pokonać trzeba by oczyszczanie ścieków przebiegało w niezakłócony, zgodny z pozwoleniami sposób. Dodatkowym elementem stała się prezentacja aparatury, w które wyposażone jest laboratorium Oczyszczalni.

Było to pierwsze z cyklu spotkań zorganizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie na prośbę KN Zarządzania Środowiskowego PROSPERO w ramach projektu analizy uwarunkowań współczesnej gospodarki wodno-ściekowej na przykładzie Olsztyna.