Wizyta profesora z Litwy

W dniach 5-8 marca 2018 roku przebywał w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prof. Darius Ryliškis z Uniwersytetu Nauk Stosowanych Vilniaus Kolegija na Litwie. Prof. Darius Ryliškis realizował program Erasmus +  na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Katedrze Ogrodnictwa pod opieką dr hab. Anny Bieniek. Wydziałowym koordynatorem programu Erasmus jest dr hab. Andrzej Żołnowski, który omówił z prof. Dariusem Ryliškisem możliwości współpracy między ośrodkami naukowymi w ramach programu Erasmus, zachęcając także studentów do korzystania z takiego rodzaju programów oraz wyjazdów także w ramach praktyk na Litwę. Prof. Darius Ryliškis pracuje również w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wileńskiego i odpowiada za promocję i edukację. Główny kierunek Jego badań to dendrologia, dlatego też przeprowadził w Katedrze Ogrodnictwa wykłady i ćwiczenia na temat cech pomocnych w identyfikacji drzew i krzewów liściastych zimą. Studenci kierunku Rolnictwo odbyli czterogodzinne ćwiczenia w języku angielskim, na których rozpoznawali pędy gatunków liściastych. Studenci kierunku Architektura Krajobrazu zapoznali się na seminarium w Katedrze Architektury Krajobrazu z Ogrodami Botanicznymi na Litwie, natomiast członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych w Olsztynie wysłuchali wykładu zarówno na temat Ogrodów Botanicznych na Litwie jak i cech umożliwiających identyfikację drzew liściastych zimą. Była to wspaniała okazja do nawiązania dalszej współpracy naukowej.